Smolenice

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Závodný
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ – CreditCall, s.r.o., Bratislava

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 10.12.2019

Publikované: 10. decembra 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Patrik Mareček 
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa

– typ zásielky – doporučený list UZP/Reg1/AJA
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 03.12.2019

Publikované: 4. decembra 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Andrea Horčičková
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – INTRUM

– typ zásielky – doporučený list RE871961547SK
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 03.12.2019

Publikované: 4. decembra 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Andrea Horčičková
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – VÚB a.s.

– typ zásielky – doporučený list E72JM23T-0001-000423
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 02.12.2019

Publikované: 2. decembra 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Andrea Horčičková
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – INTRUM

– typ zásielky – doporučený list RE 871843267SK
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 29.11.2019

Publikované: 29. novembra 2019
Verejná vyhláška – Výzva na oboznámenie sa s doplnenými podkladmi k návrhu na začatie konania o povolení obnovy konania

Verejná vyhláška – Výzva na oboznámenie sa s doplnenými podkladmi k návrhu na začatie konania o povolení obnovy konania

Verejná vyhláška

Publikované: 14. novembra 2019
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Závodný
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ – CreditCall, s.r.o.
– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 13.11.2019

Publikované: 13. novembra 2019
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Andrea Horčičková
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Sociálna poisťovňa
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk OA195910761SK
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 08.11.2019

Publikované: 8. novembra 2019
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Jaroslav Schon
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk OA127591595SK
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 06.11.2019

Publikované: 6. novembra 2019
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Andrea Horčičková
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ – Sociálna poisťovňa Trnava
– typ zásielky – doporučený list OA195903275SK
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 05.11.2019

Publikované: 5. novembra 2019