Smolenice

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Richard Vašek
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ –Dôvera zdrav. poisťovňa
– podacie číslo zásielky – OA174566396SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 16.08.2019

Publikované: 16. augusta 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Dušan Zvonár
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ –Poštová banka, a.s.
– podacie číslo zásielky – CRW2aTT35/B00 2118/24/40/B-603
– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 09.08.2019

Publikované: 15. augusta 2019
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Slavej Petrov Milenkov
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ –Všeobecná zdravotná poisťovňa
– podacie číslo zásielky – OA114320002SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 15.08.2019

Publikované: 15. augusta 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Veronika Zelová
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ –Boris Sobolvský – Súdny exekútor
– podacie číslo zásielky – 
– typ zásielky – doporučený list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 13.08.2019

Publikované: 13. augusta 2019
Predĺženie lehoty Lesný celok Majdán 2019-2028

Predĺženie lehoty Lesný celok Majdán 2019-2028

verejná vyhláška OÚ predĺženie lehoty Lesný celok Majdán 2019-2028

Publikované: 12. augusta 2019
Oznámenie o začatí územného konania o umienstnenie stavby verejnou vyhláškou KALDO -INVEST

Oznámenie o začatí územného konania o umienstnenie stavby verejnou vyhláškou KALDO -INVEST

Oznámenie o začatí územného konania

Publikované: 8. augusta 2019
Oznámenie o začatí konania Stanislav Bednár – Mobilné drviace zariadenie

Oznámenie o začatí konania Stanislav Bednár – Mobilné drviace zariadenie

Do zámeru navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť počas stránkových hodín na Obecnom úrade v kancelárii stavebného úradu.

 Oznámenie o začatí konania

Publikované: 7. augusta 2019
Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019-2028

Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019-2028

Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019-2028

Publikované: 5. augusta 2019
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – SLAVEY PETER MILENKOV
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ –Všeobecná zdravotná poisťovňa
– podacie číslo zásielky – OZP/REG1680917
– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 26.07.2019

Publikované: 26. júla 2019
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Mária Baštová
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Okresný súd Trnava
– podacie číslo zásielky – OA102784520SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 12.07.2019

Publikované: 12. júla 2019