Smolenice

Verejná vyhláška

Upovedomenie o postúpení odvolania -Verejná vyhláška

Upovedomenie o postúpení odvolania -Verejná vyhláška

Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-OOP3-2020/001530 Verejná vyhláška Kováčoví OÚ TT

Publikované: 13. júla 2020
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Gabriel Viorel Atomei, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OÚ Smolenice
– odosielateľ –Okresný súd Trnava

– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk č. 21Csp/63/2017 uzn..čl.118
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 09.07.2020

Publikované: 8. júla 2020
Upovedomenie s obsahom odvolania

Upovedomenie s obsahom odvolania

Okresný úrad Trnava – Kováčový

verejná vyhláška 4872020 

Publikované: 21. mája 2020
Schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trnava

Schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trnava

Dokument 

Publikované: 20. mája 2020
STAVEBNÉ POVOLENIE – KALDO-INVEST, s.r.o., Plyn

STAVEBNÉ POVOLENIE – KALDO-INVEST, s.r.o., Plyn

Stavebné povolenie IBV Plyn Za bránou 

Publikované: 28. apríla 2020
Stavebné povolenie KALDO-INVEST, s.r.o. osvetlenie

Stavebné povolenie KALDO-INVEST, s.r.o. osvetlenie

Stavebné povolenie Kaldo Osvetlenie 

Publikované: 28. apríla 2020
Stavebné povolenie ZSE Distribúcia Za bránou

Stavebné povolenie ZSE Distribúcia Za bránou

Stavebné povolenie

Publikované: 28. apríla 2020
Usmernenie MV SR pre mestá a obce o opatreniach zo zasadnutia Ústredného krízového štábu

Usmernenie MV SR pre mestá a obce o opatreniach zo zasadnutia Ústredného krízového štábu

Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR
Usmernenie pre obce – koronavírus 

Publikované: 9. marca 2020
Vyhláška o dražbe nehnutelnosti

Vyhláška o dražbe nehnutelnosti

Dokument

Publikované: 5. marca 2020
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – CHEMOLAK a. s.,

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – CHEMOLAK a. s.,

„Nová varňa živíc“

Rozhodnutie

 

Publikované: 5. marca 2020