Smolenice

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Jozef Klokner
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Sociálna poisťovňa
– podacie číslo zásielky – OA074476772SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18
– dátum doručenia zásielky 21.01.2019

Publikované: 21. januára 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Čech, nar. 1968
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Krajský súd Bratislava
– podacie číslo zásielky – OA091769285SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18
– dátum doručenia zásielky 17.01.2019

Publikované: 17. januára 2019

Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Gabriel Viorei Atomei, nar. 1983
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ – Okresný súd Trnava
– podacie číslo zásielky – 21Csp/63/2017
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15
– dátum doručenia zásielky 16.01.2019

Publikované: 16. januára 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Čech
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Sociálna poisťovňa
– podacie číslo zásielky – OA008496767SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 7
– dátum doručenia zásielky 28.12.2018

Publikované: 28. decembra 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Magdaléna Danišová
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
– podacie číslo zásielky – 9618021847
– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 14.12.2018

Publikované: 14. decembra 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – J. Brázdovič (rok narodenia 1980)
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa
– podacie číslo zásielky – UC310723704SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 7.12.2018

Publikované: 7. decembra 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Čech
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Sociálna poisťovňa
– podacie číslo zásielky – OA053731364SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 7 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 3.12.2018

Publikované: 4. decembra 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Smolenice

– adresát – Martin Kovačič 
– miesto uloženia zásielky – Mesto Trnava – Mestský úrad, Trhová 3
– odosielateľ – Mesto Trnava
– podacie číslo zásielky – OE/29439-91224-2018/Fjá
– dátum doručenia verejnej vyhlášky: 30.11.2018

Publikované: 30. novembra 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Gabriel Viorel Atomei 
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Okresná prokuratúra Pezinok
– podacie číslo zásielky – OA007516479SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 21.11.2018

Publikované: 21. novembra 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Jana Púchla (rok narodenia 1956)
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Okresný súd Trnava
– podacie číslo zásielky – OA053655725SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 21.11.2018

Publikované: 21. novembra 2018