Smolenice

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Čech
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Sociálna poisťovňa
– podacie číslo zásielky – OA008496767SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 7
– dátum doručenia zásielky 28.12.2018

Publikované: 28. decembra 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Magdaléna Danišová
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
– podacie číslo zásielky – 9618021847
– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 14.12.2018

Publikované: 14. decembra 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – J. Brázdovič (rok narodenia 1980)
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa
– podacie číslo zásielky – UC310723704SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 7.12.2018

Publikované: 7. decembra 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Čech
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Sociálna poisťovňa
– podacie číslo zásielky – OA053731364SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 7 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 3.12.2018

Publikované: 4. decembra 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Smolenice

– adresát – Martin Kovačič 
– miesto uloženia zásielky – Mesto Trnava – Mestský úrad, Trhová 3
– odosielateľ – Mesto Trnava
– podacie číslo zásielky – OE/29439-91224-2018/Fjá
– dátum doručenia verejnej vyhlášky: 30.11.2018

Publikované: 30. novembra 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Gabriel Viorel Atomei 
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Okresná prokuratúra Pezinok
– podacie číslo zásielky – OA007516479SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 21.11.2018

Publikované: 21. novembra 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Jana Púchla (rok narodenia 1956)
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Okresný súd Trnava
– podacie číslo zásielky – OA053655725SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 21.11.2018

Publikované: 21. novembra 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Peter Brázdovič (rok narodenia 1980)
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa
– podacie číslo zásielky – RE211692617SK
– typ zásielky – doporučený list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní 
– dátum doručenia zásielky 21.11.2018

Publikované: 21. novembra 2018