Smolenice

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Čech

– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice

– odosielateľ – Sociálna poisťovňa Trnava

– podacie číslo zásielky – OA086306339SK

– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk

– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní 

– dátum doručenia zásielky 02.04.2019

Publikované: 3. apríla 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom v obci Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Mgr. Roman Toman

– miesto uloženia zásielky – Daňový úrad Trnava

– odosielateľ – Daňový úrad Trnava

– podacie číslo zásielky – 100625707/2019

– typ zásielky – doporučený list

– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní 

– dátum doručenia zásielky 29.03.2019

Publikované: 29. marca 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom na obci Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Peter Brázdovič 1980

– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice

– odosielateľ – Exekútorský úrad Hlohovec

– podacie číslo zásielky – RE692065752SK

– typ zásielky – doporučený list

– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní 

– dátum doručenia zásielky 29.03.2019

Publikované: 29. marca 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Jaroslav Brázdovič 1980
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa
– podacie číslo zásielky – 000011398
– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 14.03.2019

Publikované: 14. marca 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Jozef Klokner
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Sociálna poisťovňa
– podacie číslo zásielky – OA0746857678K
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 08.03.2019

Publikované: 8. marca 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Jana Púchla
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Okresný súd Trnava
– podacie číslo zásielky – OA053915805SK
– typ zásielky – doporučený list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18
– dátum doručenia zásielky 19.02.2019

Publikované: 19. februára 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Martin Šesták
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – EOS Slovensko Finance
– podacie číslo zásielky – 12.02.2019
– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18
– dátum doručenia zásielky 12.02.2019

Publikované: 12. februára 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Veronika Zelová
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
– podacie číslo zásielky – 29.01.2019
– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15
– dátum doručenia zásielky 31.01.2019

Publikované: 31. januára 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

 

– adresát – Alena Lašáková

– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice

– odosielateľ – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

– podacie číslo zásielky – 29.01.2019

– typ zásielky – list

– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15

– dátum doručenia zásielky 31.01.2019

 

Publikované: 31. januára 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Ján Tanistrák
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa
– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15
– dátum doručenia zásielky 29.01.2019

Publikované: 29. januára 2019