Smolenice

Verejná vyhláška

IBV Smolenice „Za bránou“ – II. etapa „SO – 05 Plyn“ STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou

IBV Smolenice „Za bránou“ – II. etapa „SO – 05 Plyn“ STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou

Plyn Za bránou II etapa

Publikované: 12. apríla 2022
STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou

STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou

Na stavbu: IBV Smolenice Za bránou „SO 01 – Komunikácia, spevnené plochy a chodníky“

Stav povol Kom Za bránou II 18.03.2022

Publikované: 8. apríla 2022
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Dušan Zvonár, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – JUDr. Rudolf Krutý PhD., súdny exekútor

– typ zásielky – doporučený list 
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 01.04.2022

Publikované: 1. apríla 2022
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Gabriel-Viorel Atomei, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – Okresný súd Trnava

– typ zásielky – doporučený list č. 46Er/676/2017-47 – Uznesenie
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 24.3.2022

Publikované: 24. marca 2022
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Zuzana Blažová, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – Dôvera poisťovňa

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 1.3.2022

Publikované: 1. marca 2022
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Číslo: OcÚ/OŽP/50/2022/SK/Zý                                             

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

 Navrhovateľ: BL CARS, s.r.o., 919 08 Boleráz 714,  v zastúpení BEWA,s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava, zastúpená Dag Balgavý, Andreja Kubinu 29, 917 01 Trnava  podala dňa 26.01.2022 na stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu podľa § 58, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel:

 IBV Smolenice „Za bránou“ – II.etapa“ SO – 05 Plyn

Stavebné objekty:

SO 05 Plyn

na pozemkoch registra „C“, parc. č. 2474/2, katastrálne územie Smolenice

na pozemkoch registra „E“, parc. č. 1779 a 1671,  katastrálne územie Smolenice          

oznam verej vyhl Plyn 10.02.2022 IBV Smolenice II etapa– kópia – kópia                                                                                    

Publikované: 10. februára 2022
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Číslo: OcÚ/OŽP/51/2022/SK/Zý                                             

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

 Navrhovateľ: BL CARS, s.r.o., 919 08 Boleráz 714,  v zastúpení BEWA,s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava, zastúpená Dag Balgavý, Andreja Kubinu 29, 917 01 Trnava  podala dňa 26.01.2022 na stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu podľa § 58, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel:

 IBV Smolenice „Za bránou“ – II.etapa“ SO – 07 Verejné osvetlenie

Stavebné objekty:

SO 07 Verejné osvetlenie

na pozemkoch registra „C“, parc. č. 2474/2, katastrálne územie Smolenice

na pozemkoch registra „E“, parc. č. 1779,  katastrálne územie Smolenice              

oznam verej vyhl Osvetlenie 10.02.2022 IBV Smolenice II etapa– kópia – kópia – kópia                                                                                

Publikované: 10. februára 2022
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Číslo: OcÚ/OŽP/30/2022/SK/Zý                                            

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

 Navrhovateľ: BL CARS, s.r.o., 919 08 Boleráz 714,  v zastúpení BEWA,s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava, zastúpená Dag Balgavý, Andreja Kubinu 29, 917 01 Trnava  podala dňa 19.01.2022 na stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu podľa § 58, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel:

 IBV Smolenice „Za bránou“ – II. etapa „SO 01- Komunikácia, spevnené plochy a chodníky“

 Stavebné objekty:

SO 01 Komunikácia, spevnené plochy a chodníky

na pozemkoch registra „C“, parc. č. 2474/2,  LV 3028,    

na pozemkoch registra „E“, parc.č. 1779,   LV 2234

katastrálne územie Smolenice

oznam verej vyhláška Kom Za branou II 09.02.2022 IBV Smolenice-2

Publikované: 10. februára 2022
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Číslo: OcÚ/OŽP/31/2022/SK/Zý                                             

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

 Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  v zastúpení BEWA,s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava, zastúpená Dag Balgavý, Andreja Kubinu 29, 917 01 Trnava  podala dňa 19.01.2022 na stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu podľa § 58, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel:

IBV Smolenice „Za bránou“ – II.etapa“ SO -06 Rozvod NN

Stavebné objekty:

Rozvod NN

na pozemkoch registra „C“, parc. č. 2474/2, 2474/37 a 2474/81, katastrálne územie Smolenice

na pozemkoch registra „E“, parc. č. 3268/3 a 3267/22,  katastrálne územie Smolenice                   

oznam verej vyhl Rozvod NN 10.02.2022 IBV Smolenice II etapa– kópia                                                                           

Publikované: 10. februára 2022
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Richard Vašek, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – Dôvera poisťovňa

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 08.02.2022

Publikované: 8. februára 2022