Smolenice

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Mária Baštová
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – Printed Matter – DE

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 21.02.2023

Publikované: 21. februára 2023
Verejná vyhláška 

Verejná vyhláška 

Verejná vyhláška 

– adresát – Mgr. Roman Toman, Štúrova 719/12, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Daňový úrad Trnava
– odosielateľ – Daňový úrad Trnava Trnava

– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum vyvesenia 16.02.2023

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia Daňový úrad

Publikované: 16. februára 2023
Verejná vyhláška o šetrení dedičov nezistených spoluvlastníkov

Verejná vyhláška o šetrení dedičov nezistených spoluvlastníkov

Oznámenie o šetrení dedičov nezistených spoluvlastníkov verejnou vyhláškou. 

Verejná vyhláška o šetrení dedičov

Obec Smolenice týmto oznámením verejnou vyhláškou oslovuje dedičov vyššie uvedeného neznámeho vlastníka, aby sa v lehote do 30 dní po vyvesení tejto verejnej vyhlášky prihlásili na obci Smolenice.

Vyvesené dňa 13.02.2023

Publikované: 13. februára 2023
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Martin Šesták, nar. 4.1.1985
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – Okresný súd Trnava

– typ zásielky – Doporučený list do vlastných rúk opakované doručenie
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 08.02.2023

Publikované: 8. februára 2023
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Mária Baštová
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – Róbert Gašparík s.r.o., Trnava

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 07.02.2023

Publikované: 7. februára 2023
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Peter Brázdovič, r.nar. 1980
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – Slovenská konsolidačná, a.s.

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 02.02.2023

Publikované: 2. februára 2023
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Jaroslav Brázdovič
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – Slovenská konsolidačná, a.s.

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 02.02.2023

Publikované: 2. februára 2023
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Veronika Zelová
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 25.01.2023

Publikované: 25. januára 2023
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Richard Vašek
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 25.01.2023

Publikované: 25. januára 2023
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – XINING HAN
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 25.01.2023

Publikované: 25. januára 2023