Smolenice

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Ľubomír Petrašovič, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Slovenská konsolidačná, a.s.

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 21.09.2021

Publikované: 21. septembra 2021
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan závodný, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Slovenská konsolidačná, a.s.

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 21.09.2021

Publikované: 21. septembra 2021
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – informácia pre verejnosť

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – informácia pre verejnosť

“Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023-2027”

Oznamenie_SRZ TTSK_sign

Príloha_č._1_VS_SRZ TTSK

Zaznam_ (65)

Publikované: 25. augusta 2021
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Jaroslav Schon, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Slovenská konsolidačná, a.s.

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 24.08.2021

Publikované: 24. augusta 2021
Verejná vyhláška – OBEC TRSTÍN – Oznámenie o začatí územného konania

Verejná vyhláška – OBEC TRSTÍN – Oznámenie o začatí územného konania

“INS FTTH TT BOLR 05 Trstín”

Verejná vyhláška Obec Trstín – Slovak Telekom

Publikované: 23. augusta 2021
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Richard Vašek, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Dôvera zdravotná poisťovňa

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 04.08.2021

Publikované: 4. augusta 2021
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Veronika Zelová, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Dôvera zdravotná poisťovňa

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 04.08.2021

Publikované: 4. augusta 2021
Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania – verejná vyhláška

Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania – verejná vyhláška

img20210720_15263978

img20210720_15251583

Publikované: 20. júla 2021
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania – Obec Lošonec

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania – Obec Lošonec

Vybudovanie optickej transportnej siete pre obce Trstín, Smolenice, Lošonec a Horné Orešany.

Verejná vyhláška – Obec Lošonec – Slovak Telekom

Publikované: 12. júla 2021
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

Výstavba optickej komunikačnej siete na území obce Smolenice

Verejná vyhláška – Výstavba optickej komunikačnej siete na území obce Smolenice

 

Publikované: 12. júla 2021