Smolenice

Verejná vyhláška

Upovedomenie s obsahom odvolania

Upovedomenie s obsahom odvolania

Okresný úrad Trnava – Kováčový

verejná vyhláška 4872020 

Publikované: 21. mája 2020
Schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trnava

Schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trnava

Dokument 

Publikované: 20. mája 2020
STAVEBNÉ POVOLENIE – KALDO-INVEST, s.r.o., Plyn

STAVEBNÉ POVOLENIE – KALDO-INVEST, s.r.o., Plyn

Stavebné povolenie IBV Plyn Za bránou 

Publikované: 28. apríla 2020
Stavebné povolenie KALDO-INVEST, s.r.o. osvetlenie

Stavebné povolenie KALDO-INVEST, s.r.o. osvetlenie

Stavebné povolenie Kaldo Osvetlenie 

Publikované: 28. apríla 2020
Stavebné povolenie ZSE Distribúcia Za bránou

Stavebné povolenie ZSE Distribúcia Za bránou

Stavebné povolenie

Publikované: 28. apríla 2020
Usmernenie MV SR pre mestá a obce o opatreniach zo zasadnutia Ústredného krízového štábu

Usmernenie MV SR pre mestá a obce o opatreniach zo zasadnutia Ústredného krízového štábu

Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR
Usmernenie pre obce – koronavírus 

Publikované: 9. marca 2020
Vyhláška o dražbe nehnutelnosti

Vyhláška o dražbe nehnutelnosti

Dokument

Publikované: 5. marca 2020
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – CHEMOLAK a. s.,

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – CHEMOLAK a. s.,

„Nová varňa živíc“

Rozhodnutie

 

Publikované: 5. marca 2020
Verejná vyhláška – rozhodnutie Jozef a Peter Kováč

Verejná vyhláška – rozhodnutie Jozef a Peter Kováč

Dokument 

Publikované: 14. februára 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania Navrhovateľ: Kaldo – Invest, s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava, v zastúpení BEWA,s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava, zastúpená Dag Balgavý, Andreja Kubinu 29, 917 01 Trnava podala dňa 04.02.2020 na stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu podľa § 58, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel: IBV Smolenice „Za bránou“, „Verejné osvetlenie“

Dokument 

Publikované: 7. februára 2020