Smolenice

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Alena Brázdovičová
– miesto uloženia zásielky – OÚ Smolenice
– odosielateľ – Dôvera zdravotné poisťovňa,a.s.

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 24.01.2020

Publikované: 27. januára 2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Dušan Zvonár
– miesto uloženia zásielky – OÚ Smolenice
– odosielateľ – Poštová banka

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 09.01.2020

Publikované: 9. januára 2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Norbert Škreko
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – JUDR. Rudolf Krutý, PhD.

– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk OA125543221SK
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 08.01.2020

Publikované: 9. januára 2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Bc. Gabriel Viorel Atomei
– miesto uloženia zásielky – OÚ Smolenice
– odosielateľ – Okresný súd Trnava

– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk 21Csp/63/2017
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 31.12.2019

Publikované: 7. januára 2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Bc. Gabriel Viorel Atomei
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Exekúčný úrad Myjava

– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk OA109319430SK
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 31.12.2019

Publikované: 7. januára 2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Závodný
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ – CreditCall, s.r.o., Bratislava

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 10.12.2019

Publikované: 10. decembra 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Patrik Mareček 
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa

– typ zásielky – doporučený list UZP/Reg1/AJA
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 03.12.2019

Publikované: 4. decembra 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Andrea Horčičková
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – INTRUM

– typ zásielky – doporučený list RE871961547SK
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 03.12.2019

Publikované: 4. decembra 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Andrea Horčičková
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – VÚB a.s.

– typ zásielky – doporučený list E72JM23T-0001-000423
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 02.12.2019

Publikované: 2. decembra 2019

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Andrea Horčičková
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – INTRUM

– typ zásielky – doporučený list RE 871843267SK
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 29.11.2019

Publikované: 29. novembra 2019