Smolenice

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Veronika Zelová, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Dôvera zdravotná poisťovňa

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 04.08.2021

Publikované: 4. augusta 2021
Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania – verejná vyhláška

Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania – verejná vyhláška

img20210720_15263978

img20210720_15251583

Publikované: 20. júla 2021
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania – Obec Lošonec

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania – Obec Lošonec

Vybudovanie optickej transportnej siete pre obce Trstín, Smolenice, Lošonec a Horné Orešany.

Verejná vyhláška – Obec Lošonec – Slovak Telekom

Publikované: 12. júla 2021
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

Výstavba optickej komunikačnej siete na území obce Smolenice

Verejná vyhláška – Výstavba optickej komunikačnej siete na území obce Smolenice

 

Publikované: 12. júla 2021
Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania

Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška – informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania

Publikované: 6. júla 2021
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Závodný, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Dôvera zdravotná poisťovňa

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 22.06.2021

Publikované: 22. júna 2021
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu :

“IBV Smolenice – Za bránou II. etapa – technická infraštruktúra”

Verejná vyhláška IBV Smolenice

Publikované: 9. júna 2021
OU TT – vyvlastňovacie konanie ŽSR

OU TT – vyvlastňovacie konanie ŽSR

OU TT – vyvlastňovacie konanie ŽSR
OU TT -vyvlastňovacie konanie ŽSR 012980

Publikované: 10. mája 2021
Verejná vyhláška Chemolak Smolenice – SKLÁDKA SMUTNÁ II.

Verejná vyhláška Chemolak Smolenice – SKLÁDKA SMUTNÁ II.

Chemolak Smolenice – SKLÁDKA SMUTNÁ II 

Publikované: 3. mája 2021
Verejná vyhláška – Zelená Dolina

Verejná vyhláška – Zelená Dolina

Verejná vyhláška – Zelená Dolina

Publikované: 30. apríla 2021