Smolenice

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Alena Brázdovičová, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

– typ zásielky – list 149087814861759
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 16.09.2020

Publikované: 16. septembra 2020
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Peter Brázdovič, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ –Všeobecná zdravotná poisťovňa Dunajská Streda

– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk č. OA114755698SK
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 02.09.2020

Publikované: 2. septembra 2020
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice

Oznámenie

Publikované: 29. júla 2020
Upovedomenie o postúpení odvolania -Verejná vyhláška

Upovedomenie o postúpení odvolania -Verejná vyhláška

Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-OOP3-2020/001530 Verejná vyhláška Kováčoví OÚ TT

Publikované: 13. júla 2020
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Gabriel Viorel Atomei, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OÚ Smolenice
– odosielateľ –Okresný súd Trnava

– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk č. 21Csp/63/2017 uzn..čl.118
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 09.07.2020

Publikované: 8. júla 2020
Upovedomenie s obsahom odvolania

Upovedomenie s obsahom odvolania

Okresný úrad Trnava – Kováčový

verejná vyhláška 4872020 

Publikované: 21. mája 2020
Schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trnava

Schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trnava

Dokument 

Publikované: 20. mája 2020
STAVEBNÉ POVOLENIE – KALDO-INVEST, s.r.o., Plyn

STAVEBNÉ POVOLENIE – KALDO-INVEST, s.r.o., Plyn

Stavebné povolenie IBV Plyn Za bránou 

Publikované: 28. apríla 2020
Stavebné povolenie KALDO-INVEST, s.r.o. osvetlenie

Stavebné povolenie KALDO-INVEST, s.r.o. osvetlenie

Stavebné povolenie Kaldo Osvetlenie 

Publikované: 28. apríla 2020
Stavebné povolenie ZSE Distribúcia Za bránou

Stavebné povolenie ZSE Distribúcia Za bránou

Stavebné povolenie

Publikované: 28. apríla 2020