Smolenice

Vývoz papiera

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

3.12. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

5.11. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

8.10. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

10.9. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

13.8. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

16.7. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

18.6. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

21.5. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

23.4. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

26.3. 2020

vyvážať sa bude celá obec