Smolenice

Vývoz papiera

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

28.4. 2021

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

24.3. 2021

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

24.2. 2021

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

27.1. 2021

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

3.12. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

5.11. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

8.10. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

10.9. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

13.8. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

16.7. 2020

vyvážať sa bude celá obec