Smolenice

Vývoz papiera

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

26.08. 2019

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

29.07. 2019

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

24.06. 2019

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

27.05. 2019

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

29.04. 2019

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

25.03. 2019

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

25.02. 2019

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

14.01. 2019

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

17.12. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

07.11. 2018

vyvážať sa bude celá obec