Smolenice

Vývoz papiera

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

14.01. 2019

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

17.12. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

07.11. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

16.10. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

11.09. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

14.08. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

03.07. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

06.06. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

22.05. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

23.04. 2018

vyvážať sa bude celá obec