Smolenice

Vývoz papiera

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

16.10. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

11.09. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

14.08. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

03.07. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

06.06. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

22.05. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

23.04. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

26.03. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

21.12. 2017

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz papiera z rodinných domov

23.11. 2017

vyvážať sa bude celá obec