Smolenice

Vývoz plastov

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

30.12. 2021

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

3.12. 2021

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

3.11. 2021

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

1.10. 2021

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

9.9. 2021

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

12.8. 2021

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

21.7. 2021

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

17.6. 2021

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

20.5. 2021

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

21.4. 2021

vyvážať sa bude celá obec