Smolenice

Vývoz plastov

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

4.6. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

7.5. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

9.4. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

12.3. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

13.2. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

16.1. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

19.12. 2019

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

21.11. 2019

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

24.10. 2019

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

26.09. 2019

vyvážať sa bude celá obec