Smolenice

Vývoz plastov

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

27.12. 2022

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

29.11. 2022

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

31.10. 2022

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

28.9. 2022

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

31.8. 2022

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

3.8. 2022

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

6.7. 2022

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

7.6. 2022

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

10.5. 2022

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

12.4. 2022

vyvážať sa bude celá obec