Smolenice

Vývoz plastov

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

20.11. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

22.10. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

24.9. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

27.8. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

30.7. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

2.7. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

4.6. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

7.5. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

9.4. 2020

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

12.3. 2020

vyvážať sa bude celá obec