Smolenice

Vývoz plastov

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

16.07. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

07.06. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

19.05. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

20.04. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

Vývoz plastov z rodinných domov

28.03. 2018

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

14.12. 2017

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

20.11. 2017

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

26.10. 2017

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

21.9. 2017

vyvážať sa bude celá obec

Vývoz plastov z rodinných domov

24.8. 2017

vyvážať sa bude celá obec