Smolenice

Klub dôchodcov v Smoleniciach – oznam

Klub dôchodcov v Smoleniciach – oznam

Výbor “Klubu dôchodcov” Smolenice pozýva svojich členov na “opekačku” do farskej záhrady dňa 24.júna 2020 o 15.00 hod.