Smolenice

Klub dôchodcov v Smoleniciach – oznam

Klub dôchodcov v Smoleniciach – oznam

Výbor „Klubu dôchodcov“ Smolenice pozýva svojich členov na „opekačku“ do farskej záhrady dňa 24.júna 2020 o 15.00 hod.