Smolenice

Kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu

Kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 17.10.2022 – 24.10.2022 budú v obci postupne umiestnené kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu (koberce, matrace, periny, starý rozobratý nábytok, domáce potreby, kuchynský riad, sanita, a pod.).

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov
NEUMIESTŇOVALI:
– biologický odpad (haluzovinu, lístie, trávu, …)
– elektrospotrebiče (zber v obci 2x ročne, u predajcov elektra),
– pneumatiky (pneuservis)
– železo a kovový odpad – Zberné suroviny p. Augustín
– plasty a papier – separovaný zber v obci mesačne, kontajnery
– sklo – kontajnery v obci .

PRÍSNY ZÁKAZ !
Vyhadzovať do kontajnerov komunálny odpad z podnikania ( plasty – prepravky, tvrdené plasty a sedačky z automobilov, pneumatiky, autosklá…..). V prípade porušenia tohto zákazu bude uložená pokuta.
Prosíme občanov o spoluprácu!
Svojím správaním a dodržiavaním zásad separovaného zberu prispejme k skvalitneniu životného prostredia .
Rozmiestnenie kontajnerov: priebežne po celej obci.