Smolenice

Malé vianočné trhy

Malé vianočné trhy

Dátum konania:

15.12. 2017 – Školská akadémia (piatok)

16.12. 2017 (sobota)

17.12. 2017 – kapustnica (nedeľa)

Miesto konania: pri KD Smolenice