Smolenice

Mikuláš pre deti

Mikuláš pre deti

Dátum konania: 5.12. 2019 (štvrtok)
Miesto konania: KSD Neštich a KD Smolenice