Smolenice

Mikuláš pre deti

Mikuláš pre deti

Dátum konania: 5.12. 2019 (štvrtok) o 18:00 hod. 
Miesto konania: pred EDENom v Neštichu a zároveň aj v KD Smolenice 

Plagát