Smolenice

Mikuláš pre deti

Mikuláš pre deti

Dátum konania: 5.12. 2018 (streda)

Miesto konania: v KSD Neštich a v KD Smolenice