Smolenice

Mikuláš pre deti

Mikuláš pre deti

Mikuláško k nám tento rok zavíta o 17,00 do KsD v Smolenickej Novej Vsi a o 18,30 do KD v Smoleniciach. Tešíme sa na Vás! 

Dátum konania: 5.12. 2018 (streda)
Miesto konania: v KSD Neštich a v KD Smolenice

Plagát