Smolenice

Na úhradu dane z nehnuteľnosti a komunálny odpad zostáva už len pár dní

Na úhradu dane z nehnuteľnosti a komunálny odpad zostáva už len pár dní

Rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad si môžete prevziať počas úradných hodín na Obecnom úrade Smolenice.

Úhrady je potrebné zrealizovať do 31. augusta 2023 v hotovosti do pokladne, či prostredníctvom POS terminálu na úrade alebo bankovým prevodom.

Úradné hodiny OcÚ Smolenice:

Pondelok 7:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Štvrtok 7:30 – 12:00
Piatok 7:30 – 12:00