Smolenice

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na II. polrok 2018

Dokument