Smolenice

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na I. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na I. polrok 2017