Smolenice

NÁVRH VZN, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 49/2013

NÁVRH VZN, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 49/2013

NÁVRH VZN ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 49/2013 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby

Návrh VZN