Smolenice

Návrh VZN o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev

Návrh VZN o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev

Návrh VZN o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev na území Obce Smolenice

Návrh VZN
Príloha č.2