Smolenice

Obec virtuálne

Pozývame vás na virtuálnu prehliadku obce Smolenice:

www.pano3d.sk 

Svojou charakteristikou a dizajnom jedinečný projekt “Virtuálne Smolenice” spočíva z niekoľko navzájom prepojených 3D pohľadov, turisticky najvyhľadávanejších miest a zaujímavostí. Neoddeliteľnou súčasťou sú gastronomické, ubytovacie a relaxačné zariadenia. Projekt “Virtuálne Smolenice” je možné priebežne dopĺňať o ďalšie zaujímavé 3D pohľady v regióne. Za spoluprácu predovšetkým ďakujeme Antonovi Chrvalovi, obci Smolenice a všetkým podnikateľom, ktorí sa svojim prispením nemalou mierou pričinili na realizácií celého projektu.