Smolenice

Ďalšie pamiatky

Pranier

Lokalita: Smolenice (v centre obce)

 

Na kruhovej základni vystavaný toskánsky pieskovcový stĺp, vysoký cca 4 metre. Vo vrchole je ukončený ihlanovitou hlavicou. Nádherný štýlový pranier pochádzajúci z baroka patrí k najkrajším dochovaným pamiatkam tohto typu na Slovensku.

 

Zvonica

Lokalita: Smolenice (v centre obce)

 

Jednoduchá drevená hranolová stavba s ihlanovou strechou. V zvonici sa nachádza pôvodný zvon z roku 1775, ktorým sa zvonilo pri požiaroch a v prípade úmrtia obyvateľov Smoleníc.

 

Židovský cintorín

Lokalita: Smolenice (na úbočí Molpíra)

 

Súbor náhrobných kameňov bývalej židovskej komunity obce Smolenice pochádzajúcich z 18. a 19. storočia.

 

Súbor náhrobných kameňov

Lokalita: Smolenice (pri kostole)

 

Súbor náhrobných kameňov z 18. a 19. storočia v areáli kostola pochádzajúcich zo starého cintorína, ktorý sa rozprestieral po stranách kostola. Pri kostole sú pochovaní aj miestni farári, ktorí tu pôsobili a taktiež niektorí zemani. Zväčša sa jedná o srdcovité barokové náhrobníky a kamenné náhrobné platne.


 

texty vypracoval: Mgr. Andrej Lančarič