Smolenice

Historické budovy

Stará fara so slnečnými hodinami

Lokalita: Smolenice (v centre obce)

 

Dvojkrídlová budova postavená v roku 1746 grófom Jurajom Erdödym. Nádvorie má vystavané vo forme átria. V tom období tu pôsobil kňaz Pavol Floriančič, ktorý novú budovu aj zariadil. Uličný trakt patril kňazom a kaplánom, bočný zasa služobníctvu. Fara mala dve záhrady, klenbovú pivnicu a stajňu pre kone a ovce. V strede uličnej fasády sa nachádzajú pôvodné slnečné hodiny. V interiéri je dodnes dochovaná pôvodná farská knižnica aj s časťou mobiliáru. V súčasnosti je budova využívaná pre účely múzea Molpír.

 

Stará škola

Lokalita: Smolenická Nová Ves (pri hlavnej ceste)

 

Dvojkrídlový objekt s bohato zdobenou uličnou fasádou. Okenné a dverové profilované šambrány majú ihlanovité klenáky vo vrchole. Nárožia budovy majú výraznú bosáž. Pred budovou bola osadená pamätná busta Štefana Baniča, vynálezcu padáka. V budove je aj jeho pamätná izba.


 

 

Starý pivovar Erdödyovcov

Lokalita: Smolenice (Pivovavrská ulica)

 

Štvorkrídlový objekt s uzavretým nádvorím. Plasticky členená uličná fasáda bola narušená nevhodnými zásahmi v 20. storočí. Pôvodne tu bol pivovar a neskoršie aj liehovar Krištofa Erdödyho.


 

Zemianska kúria Kollerovcov

Lokalita: Smolenice (v centre obce)

 

Dvojkrídlová budova s bohato zdobenou uličnou fasádou, ktorú dal roku 1875 prestavať Július Koller. Za kúriou sa v minulosti nachádzali dve kaplnky a park skladbou drevín podobný parku v kaštieli. Nad hlavným je situovaný erb rodiny Kollerovcov.

 

texty vypracoval: Mgr. Andrej Lančarič