Smolenice

Kaplnky

Kaplnka sv. Vendelína

kaplnka svätého vendelína smolenice

Lokalita: Smolenice (nad cintorínom)

Rotundovitá klasicistná kaplnka z konca 19. storočia, ktorá je ukončená vežou so zvonom. Postavená bola Pálffyovcami ako rodinná kaplnka čo dokumentuje nápis na priečelí kaplnky (Na večný odpočinok sebe i svojim. Jozef Pálffy gróf z Erdödu. 1896) ako aj drevený kríž v interiéri. V kaplnke sa dochoval pôvodný oltár aj s ostatným mobiliárom. Z vnútornej strany nad vchodom sa nachádza nádherný erb jágerského biskupa z pôvodnej, staršej barokovej kaplnky na cintoríne.

Zobraziť viac

 

Kaplnka Nanebovstúpenia Pána

Lokalita: Smolenice (nad cintorínom)

 

Jednopriestorová stavba zaklenutá valenou klenbou s hlbokými, ostrými lunetami pochádzajúca z konca 17. storočia. Objekt má na východnej strane predstavanú sakristiu. Na kaplnke sa striedajú umelecké prvky z rôznych slohových období pretože bola prestavovaná v roku 1882. Dala ju postaviť zemianska rodina Fereničová. Neskôr ju zdedili Erdödyovci. Pod kaplnkou je krypta. Vstupný renesančný portál v minulosti zdobil erb Erdödyovcov a niku nad ním pieskovcová socha Madony z renesancie resp. skoršieho obdobia. Pôvodný oltár kaplnky pochádzal zo zrušeného františkánskeho Kostola sv. Kataríny pri Dechticiach, rovnako ako organ, lavice i ostatné súčasti zariadenia. V interiéri sa zachoval dodnes iba nádherný organový parapet, bohužiaľ bez organového prospektu.

 

Kaplnka sv. Rócha s cintorínom

Lokalita: Smolenice (za obcou)

 

Baroková jednopriestorová stavba apsidovitého typu zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Postaviť ju dal Mikuláš Huta, dvorný smolenického panstva. Pod terajšou novodobou premaľbou sa nachádzajú pôvodné freskové maľby svätých. Okolo kaplnky sa nachádza morový cintorín z rokov 1713 – 1715.

 

Kaplnka Panny Márie Lurdskej

Lokalita: Smolenice (dolina Hlboča)

Virtuálna prehliadka  

Často navštevovaný skalný útvar v kaňonovitom území smolenického krasu, v lokalite Hlboča s jaskyňou a sochou Panny Márie Lurdskej. Po stranách jaskyne sa nachádzajú ďakovné a prosebné pamätné tabule obyvateľov obce. Poniže jaskyne, podľa prírodných pomerov je možné vidieť občasný 9 metrov vysoký vodopád. Smolenický kras je vyhlásený za prírodnú rezerváciu.

 

Kaplnka Karmelskej Panny Márie

Lokalita: Smolenická Nová Ves (vo vinohradoch)

 

Jednopriestorový objekt, ktorého korene siahajú do 17. storočia. Valbová strecha má na priečelí ozvučné okno v ktorom je umiestnený pôvodný zvon. Objekt je zaklenutý jednoduchou valenou klenbou. V interiéri sa nachádza pôvodný oltárik z ústredným motívom Panny Márie s dieťatom. Vedľa interkolumnia sú oľejomaľby dvoch uhorských kráľov.

 

Kaplnka Navštívenia Panny Márie

Lokalita: Smolenická Nová Ves (pri kostole)

Jednopriestorový objekt zaklenutý valenou klenbou postavený v 17. storočí (rok 1663). Stavbu financovala rodina Pekarovičových. V súčasnosti je interiér bez pôvodného mobiliáru a kaplnka slúži ako dom smútku.

 

Kaplnka sv. Michala

Lokalita: Smolenice (pri kostole)

Kaplnka sv. Michala za kostolom v Smoleniciach

Dvojpodlažná jednopriestorová stavba postavená ako karner. V spodnej časti je už dnes nevyužívaná kostnica. Kaplnka je zaklenutá hrebienkovou klenbou, podobnou akú má farský kostol. Zo zariadenia kaplnky sa zachoval iba zlomok inventáru.

 

Božia muka

Lokalita: Smolenická Nová Ves (na rázcestí)

Jednoduchá murovaná kaplnka pozostávajúca zo sokla a piliera ukončeného ihlanovitou strieškou vo vrchole s rozvilinovým kovaným krížom na ktorom je korpus ukrižovaného Krista. Na frontálnej časti je umiestnená mrežou zdobená nika s obrazom a soškou Panny Márie.

 

texty vypracoval: Mgr. Andrej Lančarič