kostol smolenice

Farský kostol Narodenia Panny Márie

 

Lokalita: Smolenice (nad obcou)

Renesančno-baroková stavba vybudovaná rodinou Pálffyovcov a Erdödyovcov na základoch pôvodného gotického kostola. Rozsiahla prestavba prebehla v rokoch 1642 – 1644. Jednoduchý exteriér renesančného poňatia so zbytkami gotickej architektúry a s nádherným pilastrovým portálom kontrastuje s bohatou vnútornou výzdobou. Loď a presbytérium sú zaklenuté valenou klenbou s hlbokými lunetami posadenou na postranných pilastroch. Klenbu pokrýva plošná sieť štukovej výzdoby s pásmi perlovcovej a astragalovej ornamentiky. Hlavný oltár je neogotický s pôvodnou neskororenesančnou sochou Madony. Ostatný mobiliár kostola je v prevažnej miere rannobarokového charakteru a patrí k tomu najkrajšiemu čo sa na Slovensku z tohto obdobia zachovalo. 

Virtuálna prehliadka  

História Smolenického kostola 

 

 

 

Situačný plán kostola

 

Letecké zábery kostola

 

 

Pozri na mape

texty vypracoval: Mgr. Andrej Lančarič