Smolenice

Krížové cesty

Krížová cesta

Lokalita: Smolenická Nová Ves (vo vinohradoch)

Pozdĺž dlhého, strmého schodiska ku kaplnke Karmelskej Panny Márie sa nachádza 14 zastavení krížovej cesty. Na kovovej konštrukcii sú plechové schránky s pieskovcovými reliéfmi. Bola postavená v rokoch 1972 – 1974 na mieste pôvodnej, ktorú dal vybudovať miestny farár Vitalis Cvičela.

 

Krížová cesta – Kalvária

Lokalita: Smolenice (nad cintorínom)

Súbor 14 zastavení krížovej cesty, ktoré boli vystavané v roku 1912. Jednoduché kaplnky so strieškou sú v strede doplnené o niku s príslušným reliéfom. Reliéfy výjavov Krížovej cesty zhotovila mníchovská firma Mayerische Kirchliche Kunstanstalt. Rovnaké reliéfy sú aj v Dolných Orešanoch a Zákamennom. Pod nikou na sokli sú nápisy o donácii kaplniek. Všetky niky boli v minulosti doplnené o umeleckú kovanú mrežu. Na západnej strane návršia, pred kaplnkou Nanebovstúpenia pána sú 3 kríže pričom korpus Ukrižovaného vytvoril M. Harašta, ktorý tvoril pre Trstín a Senec. Postavy dvoch lotrov sa nedochovali.

 

 

texty vypracoval: Mgr. Andrej Lančarič