budova Múzea Molpír

Múzeum Molpír

Múzeum je umiestnené v budove starej fary. Časť expozície tvoria exponáty z halštattského hradiska Molpír. V múzeu má svoj kútik regionálny historik a učiteľ Štefan Jastrabík. Jedna miestnosť patrí vynálezcovi padáka Štefanovi Baničovi. Zaujímavá je expozícia starých kníh zo 17. – 19. storočia z farskej knižnice. Na chodbách je zdokumentovaná história obce v obrázkoch. Flóra a fauna Smoleníc a okolia spolu s minerálmi sú v ďalšej miestnosti. V poslednej miestnosti je etnografia Smoleníc a okolia.
 

Otváracie hodiny Múzea Molpír:

Ut-Ne: 10:00-16:00 cez letnú sezónu

 

Virtuálna prehliadka múzea

Virtuálna prehliadka 

 

 

 

Miestnosť č. 1, č. 2

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z HRADISKA už zo staršej doby železnej (7-6 s.p.n.l.)

 

 

Miestnosť č. 3

Izba venovaná ŠTEFANOVI BANIČOVI vynálezca padáka

 

 

Miestnosť č. 4

Vzácne knihy z farskej knižnice, kútik venovaný ŠTEFANOVI JASTRABÍKOVI a ALEXANDROVI KOTLÁNOVI

 

 

Miestnosť č. 5

Druhohorné a treťohorné skameneliny z okolia Smoleníc, fauna a flóra Malých Karpát, zbierka motýľov

 

Miestnosť č. 6

Rekonštrukcia izby z konca 19. storočia autentické premety, nástroje, ľudové kroje

 

 

Pozri na mape