Smolenice

Záruby

 

Záruby – Národná prírodná rezervácia

(299,99 ha)

Od roku 1994 chránená vrcholová časť Malých Karpát s najvyšším vrchom pohoria Záruby (768 m), Čelom, Ostrým Kameňom a Veterlínom. Geologický podklad tvoria triasové vápence a dolomity. Reprezentatívna ukážka vegetačnej stupňovitosti a pestrosti vegetácie Malých Karpát. Bohatý výskyt vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. V západnej hrebeňovej časti chráneného územia je zrúcanina stredovekého hradu Ostrý Kameň.

 

 

 Mapa – trasy

 Žltá trasa Plavecký Peter po Brezinky a Plavecký Mikuláš po Smolenice
 Červená trasa Brezinky, Ostrý Kameň, Záruby, Havranica, Havrania skala
 Zelená trasa Brezinky po Buková a Záruby po Majdán
 Modrá trasa Plavecký Mikuláš, Brezinky, Rázcestie nad Čert. Žľabom, Smolenický zámok

 

 

 

Turistická mapa