Smolenice

Jahodník – Škarbák

Adresa: Rekreačné oblasť Jahodník

kontakt: + 421 335 586 140