Smolenice

Smolenický zámok – ubytovanie

Adresa: Zámocká 18

Kontakt: + 421 335 586 191,  + 421 335 586 192

www.kcsmolenice.sav.sk