Smolenice

Záruby – rekreačné stredisko

Adresa: Rekreačná oblasť Jahodník

Kontakt: + 421 335 586 692, + 421 905 820 330, + 421 948 820 330

www.zaruby.sk  
3D prehliadka