Smolenice

Nový kríž na Zárubách

Nový kríž na Zárubách

Osadenie nového kríža na Zárubách 1.9.2021
9:30 – vrchol Zárub – zraz dobrovoľníkov

Pozvánka