Smolenice

Geodeti

GEOIG, s.r.o., geodetická kancelária
GEOIG, s.r.o., geodetická kancelária

Adresa: Komenského 67

mobil: 0905 332 653

www.geoig.sk 

GEODET – Ing. Tomáš Dobrovodský – geodetické práce
GEODET – Ing. Tomáš Dobrovodský – geodetické práce

Adresa: SNP 78/148, Smolenice

mobil: 0907 635 776
mail: dobrovodskytomas@gmail.com

www.geodettrnava.sk 

GEODETICKÉ PRÁCE – ING. JOZEF VLACHOVIČ
GEODETICKÉ PRÁCE – ING. JOZEF VLACHOVIČ

geometrické plány, vytyčovanie stavieb, vytyčovanie pozemkov, podklady z katastra nehnuteľností…

mobil: 0903 686 406
www.bestgeo.sk