Smolenice

GEODETICKÉ PRÁCE – ING. JOZEF VLACHOVIČ

geometrické plány, vytyčovanie stavieb, vytyčovanie pozemkov, podklady z katastra nehnuteľností…

mobil: 0903 686 406
www.bestgeo.sk