Smolenice

Mgr. Zuzana Hodulíková – Preklady z/do Angličtiny

Preklady úradných dokumentov
(sobášne listy, rodné listy, vysvedčenia, diplomy, lekárske nálezy, výpisy z registra trestov, daňové priznania a pod.) z/do anglického jazyka Preklady neúradných dokumentov (všeobecné, právo, ekonomika atď.)
Korektúry

email: hodulikovazuzana@hotmail.com
mobil: 0907 278 577