Smolenice

Telefónne čísla


Obecný úrad: 033 557 11 00


Základná škola: 033 558 62 21


Školská jedáleň: 033 558 61 62


Materská škola: 033 558 61 61


Zubný lekár: 033 558 62 81


Lekár pre deti: 033 558 65 89


Lekár pre dospelých: 033 558 62 36


Pošta: 033 558 61 59


Smolenický zámok: 033 558 61 91-2


Poruchy dodávky elektriny: 0800 111 567