Smolenice

Vývoz odpadu

na rok 2019


Kalendár vývozu komunálneho odpadu, papierov, plastov a bioodpadu z rodinných domov na rok 2019

Kalendár