Smolenice

Vývoz odpadu

2023

Kalendár vývozu odpadov z rodinných domov na prvý polrok 2023 

Kalendár 


Kalendár vývozu odpadov z kontajnerov na prvý polrok 2023

Kalendár 


2022

Kalendár vývozu komunálneho odpadu, papierov, plastov a bioodpadu z rodinných domov a vývozu kontajnerov na rok 2022 (na 2. polrok)

Kalendár 


Kalendár vývozu komunálneho odpadu, papierov, plastov a bioodpadu z rodinných domov a vývozu kontajnerov na rok 2022 (na 1. polrok)

Kalendár