Smolenice

Vývoz odpadu

2023

Kalendár vývozu odpadov z rodinných domov na prvý polrok 2023 

Kalendár 


Kalendár vývozu odpadov z kontajnerov na prvý polrok 2023

Kalendár