Smolenice

Vývoz odpadu

na rok 2020


Kalendár vývozu komunálneho odpadu, papierov, plastov a bioodpadu z rodinných domov na rok 2020

Kalendár