Smolenice

Vývoz odpadu

na rok 2022


Kalendár vývozu komunálneho odpadu, papierov, plastov a bioodpadu z rodinných domov a vývozu kontajnerov na rok 2022 (na 2. polrok)

Kalendár 


Kalendár vývozu komunálneho odpadu, papierov, plastov a bioodpadu z rodinných domov a vývozu kontajnerov na rok 2022 (na 1. polrok)

Kalendár