Smolenice

Zdravotné stredisko v Smoleniciach

Adresa: Komenského ul.

tel.: 033/556 02 01