Smolenice

Predaj a prenájom majetku


Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa…  

zverejnené: 27.03. 2013


Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
záujemca o kúpu: spoločnosť Anja, spol. s r.o.

zverejnené: 22.05. 2011


Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
záujemca o kúpu: Štefan Stano a manželka Anna rod. Blažová

zverejnené: 22.05. 2011


Podnik služieb

zverejnené: 07.03. 2011