Smolenice

Zmluvy

Zmluvy rok: 2021

ČísloZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetDátum uzavretia zmluvyCenaDátum zverejnenia
20180101026Obec Smolenice, SNP 52, 91904 SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahr. miesto 123712.09.201813,28 €22.10.2021
Číslo:20180101026
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hr. miesto 1237
Cena:13,28 €
Zmluvná strana 1:Obec Smolenice, SNP 52, 91904 Smolenice
Zmluvná strana 1 IČO:00312983
Zmluvná strana 2:Rudolf Noška, Trnavská 6, Smolenice
Dátum uzavretia zmluvy:12.09.2018
Dátum účninnosti zmluvy:30.11.-0001
Dátum ukončenia zmluvy:23.10.2001
Dátum zverejnenia zmluvy:22.10.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.m. 1237.PDF
-Základná škola s materskou školou, Komenského 3, 919 04 SmoleniceZmluva o nájme nebytových priestorovučebne techniky na 2.poschodí č.30203.05.2021-04.05.2021
Názov:Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet:učebne techniky na 2.poschodí č.302
Zmluvná strana 1:Základná škola s materskou školou, Komenského 3, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 1 IČO:37836498
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:03.05.2021
Dátum účninnosti zmluvy:05.05.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:04.05.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ.pdf
-2brothers s.r.o.Zmluva na dodanie systému zapožičiavania bicyklov BIKESHARING SMOLENICEDodanie systému zapožičiavania bicyklov BIKESHARING SMOLENICE27.04.2021106248,00 €27.04.2021
Názov:Zmluva na dodanie systému zapožičiavania bicyklov BIKESHARING SMOLENICE
Predmet:Dodanie systému zapožičiavania bicyklov BIKESHARING SMOLENICE
Cena:106 248,00 €
Zmluvná strana 1:2brothers s.r.o.
Zmluvná strana 1 IČO:47975920
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:27.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:28.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2100
Dátum zverejnenia zmluvy:27.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta
Súbor na stiahnutie:MX-2651_20210427_144955.pdf
-Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave, občianske združenie, Hlavná 17, Trnava prevádzka DS Osmy svetadiel, Borová 8Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej službyzabezpečenie sociálnej služby pre Adam Ponec20.04.2021800,00 €22.04.2021
Názov:Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
Predmet:zabezpečenie sociálnej služby pre Adam Ponec
Cena:800,00 €
Zmluvná strana 1:Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave, občianske združenie, Hlavná 17, Trnava prevádzka DS Osmy svetadiel, Borová 8
Zmluvná strana 1 IČO:36086720
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:20.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:23.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:22.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o zabezpečení poskytovania soc.služby Adam Ponec.pdf
-KALDO-INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 TrnavaŽiadosť o zmenu Uznesenia č. XIV/16Žiadosť o zmenu Uznesenia č. XIV/1616.04.2021-16.04.2021
Názov:Žiadosť o zmenu Uznesenia č. XIV/16
Predmet:Žiadosť o zmenu Uznesenia č. XIV/16
Zmluvná strana 1:KALDO-INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 Trnava
Zmluvná strana 1 IČO:48172821
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:16.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:17.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:16.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:žiadosť o zmenu Uznesenia č.XIV16.pdf
2Peter Boháček, Záhradnícka 3, 919 04 SmoleniceDodatok č.2 k zámennej zmluvezámena pozemku16.04.2021-16.04.2021
Číslo:2
Názov:Dodatok č.2 k zámennej zmluve
Predmet:zámena pozemku
Zmluvná strana 1:Peter Boháček, Záhradnícka 3, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:16.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:17.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:16.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.2 k zámennej zmluve Peter Boháček.pdf
1TopSoft BSB s.r.o., nám.gen. M.R. Štefánika 336, 906 13 Brezová pod BradlomDodatok č.1 k Zmluve na dodávku, montáž a odborné zapojenie pre Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach ČASŤ C - IKTviď zmluva01.04.2021-01.04.2021
Číslo:1
Názov:Dodatok č.1 k Zmluve na dodávku, montáž a odborné zapojenie pre Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach ČASŤ C - IKT
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:TopSoft BSB s.r.o., nám.gen. M.R. Štefánika 336, 906 13 Brezová pod Bradlom
Zmluvná strana 1 IČO:36301001
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:01.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:02.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:01.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.1 TopSoft BSB.pdf
1Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaDodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyzriadenie vecného bremena16.03.2021-01.04.2021
Číslo:1
Názov:Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Predmet:zriadenie vecného bremena
Zmluvná strana 1:Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:36361518
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:16.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:02.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:01.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č. 1 ZSE.pdf
-KALDO-INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 TrnavaZmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osobyzriadenie vecných bremien11.12.2020-01.04.2021
Názov:Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
Predmet:zriadenie vecných bremien
Zmluvná strana 1:KALDO-INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 Trnava
Zmluvná strana 1 IČO:48172821
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.12.2020
Dátum účninnosti zmluvy:02.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:01.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o zriadení vecných bremien Kaldo Invest.pdf
1Milan Indrišek a Jarmila Indrišková, Budovateľská 41, 919 04 SmoleniceDodatok č. 1 ku kúpnej zmluveviď zmluva01.04.2021-01.04.2021
Číslo:1
Názov:Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:Milan Indrišek a Jarmila Indrišková, Budovateľská 41, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:01.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:02.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:01.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.1 Milan Indrišek.pdf
1Peter Boháček, Záhradnícka 3, 919 04 SmoleniceDodatok č.1 k zámennej zmluveviď zmluva01.04.2021-01.04.2021
Číslo:1
Názov:Dodatok č.1 k zámennej zmluve
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:Peter Boháček, Záhradnícka 3, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:01.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:02.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:01.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.1 k zámennej zmluve Peter Boháček.pdf
352018EUFC SK s.r.o., Družstevná 2, 831 04 BratislavaDodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb 0352018opakované predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice24.03.2021-24.03.2021
Číslo:352018
Názov:Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb 0352018
Predmet:opakované predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice
Zmluvná strana 1:EUFC SK s.r.o., Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:47256125
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:24.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:25.03.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:24.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb 0352018.pdf
20210101133Ing. Jozef Hostin, Jahodnícka 14, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 10318.03.2021-18.03.2021
Číslo:20210101133
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 103
Zmluvná strana 1:Ing. Jozef Hostin, Jahodnícka 14, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:18.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:15.04.2018
Dátum ukončenia zmluvy:14.04.2028
Dátum zverejnenia zmluvy:18.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:zmluva hr.m 103.pdf
20210101134Ing. Jozef Hostin, Jahodnícka 14, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 25818.03.202119,92 €18.03.2021
Číslo:20210101134
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 258
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Ing. Jozef Hostin, Jahodnícka 14, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:18.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:15.04.2018
Dátum ukončenia zmluvy:14.04.2028
Dátum zverejnenia zmluvy:18.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:zmluva hr.m 258.pdf
20210101135Ing. Jozef Hostin, Jahodnícka 14, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 45418.03.202119,92 €18.03.2021
Číslo:20210101135
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 454
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Ing. Jozef Hostin, Jahodnícka 14, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:18.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:15.04.2018
Dátum ukončenia zmluvy:14.04.2028
Dátum zverejnenia zmluvy:18.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:zmluva hr.m 454.pdf
-Obec Lošonec, 919 04 Lošonec 62Zmluva o poskytovaní služieb MOMviď zmluva11.03.2021-11.03.2021
Názov:Zmluva o poskytovaní služieb MOM
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:Obec Lošonec, 919 04 Lošonec 62
Zmluvná strana 1 IČO:00682292
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:12.03.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:11.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o poskyktovaní služieb MOM Obec Lošonec.pdf
-Obec Buková, 919 10 Buková 50Zmluva o poskytovaní služieb MOMviď zmluva11.03.2021-11.03.2021
Názov:Zmluva o poskytovaní služieb MOM
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:Obec Buková, 919 10 Buková 50
Zmluvná strana 1 IČO:00312339
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:12.03.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:11.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o poskytnutí služieb MOM Obec Buková.pdf
1EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie, Gen.M.R. Štefánika 45, 060 01 KežmarokDodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvipríspevok08.03.202140,00 €08.03.2021
Číslo:1
Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
Predmet:príspevok
Cena:40,00 €
Zmluvná strana 1:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie, Gen.M.R. Štefánika 45, 060 01 Kežmarok
Zmluvná strana 1 IČO:50383230
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:08.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:09.03.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:08.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi.pdf
4Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. č.3 918 09 TrnavaDodatok č.4 k Zmluve o výpožičke č.1/2013doba výpožičky od 01.01.2021 do 31.12.202101.03.2021-01.03.2021
Číslo:4
Názov:Dodatok č.4 k Zmluve o výpožičke č.1/2013
Predmet:doba výpožičky od 01.01.2021 do 31.12.2021
Zmluvná strana 1:Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. č.3 918 09 Trnava
Zmluvná strana 1 IČO:36087017
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:01.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:02.03.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:01.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o výpožičke 12013 dotatok č. 4.pdf
1202020Poľnohospodárske podielnické družstvo Trstín, 919 05 Trstín 455Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkovviď zmluva17.02.202152,15 €17.02.2021
Číslo:1202020
Názov:Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Predmet:viď zmluva
Cena:52,15 €
Zmluvná strana 1:Poľnohospodárske podielnické družstvo Trstín, 919 05 Trstín 455
Zmluvná strana 1 IČO:00596990
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:17.02.2021
Dátum účninnosti zmluvy:01.01.2020
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2024
Dátum zverejnenia zmluvy:17.02.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmena o nájme poľnohospodárskej pozemkov 1202020.pdf
-Ing. Jozef Hostin a manželka Iveta Hostinová, Trnavská 50, SmoleniceKúpna zmluvaparcela č. 1030/416.02.2021120,00 €16.02.2021
Názov:Kúpna zmluva
Predmet:parcela č. 1030/4
Cena:120,00 €
Zmluvná strana 1:Ing. Jozef Hostin a manželka Iveta Hostinová, Trnavská 50, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:16.02.2021
Dátum účninnosti zmluvy:17.02.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:16.02.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Kúpna zmluva Ing. Hostin.pdf
1Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 SmoleniceDodatok č. 1 k Zmluve č.12/ČOV/2012 o dodávke pitnej vodypitná voda12.02.20210,90 €12.02.2021
Číslo:1
Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve č.12/ČOV/2012 o dodávke pitnej vody
Predmet:pitná voda
Cena:0,90 €
Zmluvná strana 1:Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 1 IČO:31411851
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:12.02.2021
Dátum účninnosti zmluvy:13.02.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:12.02.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:dodatok č.1 k Zmluve č.12ČOV2012 o dodávke pitnej vody.pdf
-Peter Boháček, Záhradnícka 3, 919 04 SmoleniceZámenná zmluvaviď zmluva01.02.2021-01.02.2021
Názov:Zámenná zmluva
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:Peter Boháček, Záhradnícka 3, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:01.02.2021
Dátum účninnosti zmluvy:02.02.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:01.02.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zámenná zmluva Peter Boháček.pdf
-Milan Indrišek a Jarmila Indrišková, Budovateľská 41, 919 04 SmoleniceKúpna zmluvaparcela č. 1070/1701.02.20212280,00 €01.02.2021
Názov:Kúpna zmluva
Predmet:parcela č. 1070/17
Cena:2 280,00 €
Zmluvná strana 1:Milan Indrišek a Jarmila Indrišková, Budovateľská 41, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:01.02.2021
Dátum účninnosti zmluvy:02.02.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:01.02.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Kúpna zmluva Milan Indrišek.pdf
-RP-Invest, s.r.o., Kopčianska 10, BratislavaDodatok č.3 k zmluve o dielo CIZSDodatok k zmluve č.3, zmena doby realizácie29.01.2021-29.01.2021
Názov:Dodatok č.3 k zmluve o dielo CIZS
Predmet:Dodatok k zmluve č.3, zmena doby realizácie
Zmluvná strana 1:RP-Invest, s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:31708846
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:0312983
Dátum uzavretia zmluvy:29.01.2021
Dátum účninnosti zmluvy:30.01.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:29.01.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:MX-5070N_20210129_132345.pdf
-Súkromná materská škola Lienka, n.o. SNP 97, 919 04 SmoleniceZmluva o nájme nebytových priestorovnebytové priestory29.01.20211000,00 €29.01.2021
Názov:Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet:nebytové priestory
Cena:1 000,00 €
Zmluvná strana 1:Súkromná materská škola Lienka, n.o. SNP 97, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 1 IČO:36079821
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:29.01.2021
Dátum účninnosti zmluvy:30.01.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:29.01.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o nájme nebytových priestorov SMŠ Lienka.pdf
20210101132Anna Aschenschwandtnerová, Lesná 5, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 22828.01.202119,92 €28.01.2021
Číslo:20210101132
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 228
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Anna Aschenschwandtnerová, Lesná 5, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:28.01.2021
Dátum účninnosti zmluvy:25.04.2017
Dátum ukončenia zmluvy:24.04.2027
Dátum zverejnenia zmluvy:28.01.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:zmluva hr.m 228.pdf
20210101131Gabriel Vajsábel, Muštova 29, BratislavaZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 124026.01.202119,92 €26.01.2021
Číslo:20210101131
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 1240
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Gabriel Vajsábel, Muštova 29, Bratislava
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:26.01.2021
Dátum účninnosti zmluvy:16.03.2018
Dátum ukončenia zmluvy:15.03.2028
Dátum zverejnenia zmluvy:26.01.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:zmluva hr.m 1240.pdf
11317863Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 81360 Bratislava 1Poistná zmluva, poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivostizmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti22.01.2021430,00 €22.01.2021
Číslo:11317863
Názov:Poistná zmluva, poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Predmet:zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Cena:430,00 €
Zmluvná strana 1:Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 81360 Bratislava 1
Zmluvná strana 1 IČO:31322051
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:22.01.2021
Dátum účninnosti zmluvy:23.01.2021
Dátum ukončenia zmluvy:07.02.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:22.01.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:POISTNÁ ZMLUVA COVID.pdf
21010701Fidelity Trades s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 TrnavaZmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpaduodber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 20010807.01.2021460,00 €07.01.2021
Číslo:21010701
Názov:Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Predmet:odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 200108
Cena:460,00 €
Zmluvná strana 1:Fidelity Trades s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Zmluvná strana 1 IČO:50254081
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:07.01.2021
Dátum účninnosti zmluvy:08.01.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:07.01.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o odbere bio kuch.odpadu.pdf