Smolenice

Zmluvy

Zmluvy rok: 2021

ČísloZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetDátum uzavretia zmluvyCenaDátum zverejnenia
20180101026Obec Smolenice, SNP 52, 91904 SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahr. miesto 123712.09.201813,28 €22.10.2021
Číslo:20180101026
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hr. miesto 1237
Cena:13,28 €
Zmluvná strana 1:Obec Smolenice, SNP 52, 91904 Smolenice
Zmluvná strana 1 IČO:00312983
Zmluvná strana 2:Rudolf Noška, Trnavská 6, Smolenice
Dátum uzavretia zmluvy:12.09.2018
Dátum účninnosti zmluvy:30.11.-0001
Dátum ukončenia zmluvy:23.10.2001
Dátum zverejnenia zmluvy:22.10.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.m. 1237.PDF
20210101162Daniela Valenčíková, Kukučínova 3, 919 04 SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 81218.10.202119,92 €18.10.2021
Číslo:20210101162
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 812
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Daniela Valenčíková, Kukučínova 3, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:18.10.2021
Dátum účninnosti zmluvy:24.09.2021
Dátum ukončenia zmluvy:23.09.2031
Dátum zverejnenia zmluvy:18.10.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr. miesto č. 812.pdf
-T-PRESS, spol. s r.o., Vajanského 18, 917 00 TrnavaDohoda o užívaní verejného priestranstvaviď zmluva04.10.2021-18.10.2021
Názov:Dohoda o užívaní verejného priestranstva
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:T-PRESS, spol. s r.o., Vajanského 18, 917 00 Trnava
Zmluvná strana 1 IČO:34129961
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:04.10.2021
Dátum účninnosti zmluvy:01.01.2022
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2022
Dátum zverejnenia zmluvy:18.10.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dohoda o užívaní verejného priestranstva T-PRESS.pdf
52021Jednota dôchodcov Slovenska, Miestna organizácia jednoty dôchodcov v SmoleniciachZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenicedotácia11.10.2021450,00 €11.10.2021
Číslo:52021
Názov:Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice
Predmet:dotácia
Cena:450,00 €
Zmluvná strana 1:Jednota dôchodcov Slovenska, Miestna organizácia jednoty dôchodcov v Smoleniciach
Zmluvná strana 1 IČO:00897019
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.10.2021
Dátum účninnosti zmluvy:12.10.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:11.10.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva dotácia Jednota dôchodcov.pdf
-Rockville s.r.o., Ružová dolina 15789/7, 821 08 BratislavaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaviď zmluva11.10.2021-11.10.2021
Názov:Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:Rockville s.r.o., Ružová dolina 15789/7, 821 08 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:36288900
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.10.2021
Dátum účninnosti zmluvy:12.10.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:11.10.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Rockville.pdf
-Rockville s.r.o., Ružová dolina 15789/7, 821 08 BratislavaZmluva o budúcej kúpnej zmluveviď zmluva11.10.2021-11.10.2021
Názov:Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:Rockville s.r.o., Ružová dolina 15789/7, 821 08 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:36288900
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.10.2021
Dátum účninnosti zmluvy:12.10.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:11.10.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Rockville.pdf
42021Športový klub DRAKO Smolenice TAEKWON-DO ITF, OZ, Štúrova 2, SmoleniceZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenicedotácia11.10.20211371,00 €11.10.2021
Číslo:42021
Názov:Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice
Predmet:dotácia
Cena:1 371,00 €
Zmluvná strana 1:Športový klub DRAKO Smolenice TAEKWON-DO ITF, OZ, Štúrova 2, Smolenice
Zmluvná strana 1 IČO:37989430
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.10.2021
Dátum účninnosti zmluvy:12.10.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:11.10.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva dotácia DRAKO.pdf
32021Karpatoš občianske združenie, za bránou 21, 919 04 SmoleniceZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenicenákup lodného kontajnera04.10.20213500,00 €04.10.2021
Číslo:32021
Názov:Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice
Predmet:nákup lodného kontajnera
Cena:3 500,00 €
Zmluvná strana 1:Karpatoš občianske združenie, za bránou 21, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 1 IČO:50015290
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:04.10.2021
Dátum účninnosti zmluvy:05.10.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:04.10.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce OZ Karpatoš.pdf
11282021Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 882/15, 811 05 BratislavaDodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K164-222-13 zo dňa 11.9.2018viď zmluva28.09.2021110375,49 €30.09.2021
Číslo:11282021
Názov:Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K164-222-13 zo dňa 11.9.2018
Predmet:viď zmluva
Cena:110 375,49 €
Zmluvná strana 1:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:50349287
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:28.09.2021
Dátum účninnosti zmluvy:01.10.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2028
Dátum zverejnenia zmluvy:30.09.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:3012521.pdf
20210201160Anna Havačová, Kpt. Nálepku 27, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 47728.09.202113,28 €28.09.2021
Číslo:20210201160
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 477
Cena:13,28 €
Zmluvná strana 1:Anna Havačová, Kpt. Nálepku 27, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:28.09.2021
Dátum účninnosti zmluvy:20.08.2021
Dátum ukončenia zmluvy:19.08.2031
Dátum zverejnenia zmluvy:28.09.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č. 477.pdf
-ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 BratislavaZmluva o poskytovaní Služby PlatbaMobilom.skslužba PlatbaMobilo.sk25.08.2021-27.09.2021
Názov:Zmluva o poskytovaní Služby PlatbaMobilom.sk
Predmet:služba PlatbaMobilo.sk
Zmluvná strana 1:ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:31394981
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:25.08.2021
Dátum účninnosti zmluvy:28.09.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:27.09.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o poskytovaní Služby PlatbaMobilom.sk.pdf
20210101159Eva Hájičková, Za bránou 2, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 2327.09.202119,92 €27.09.2021
Číslo:20210101159
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 23
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Eva Hájičková, Za bránou 2, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:27.09.2021
Dátum účninnosti zmluvy:14.06.2009
Dátum ukončenia zmluvy:13.06.2029
Dátum zverejnenia zmluvy:27.09.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č. 23.pdf
20100100632Martin Brázdovič, Za bránou 1, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 150807.03.201119,92 €27.09.2021
Číslo:20100100632
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 1508
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Martin Brázdovič, Za bránou 1, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:07.03.2011
Dátum účninnosti zmluvy:03.03.2021
Dátum ukončenia zmluvy:02.03.2031
Dátum zverejnenia zmluvy:27.09.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č. 1508.pdf
20210201152Anna Ešmírová, Továrenská 7, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 141831.08.202119,92 €22.09.2021
Číslo:20210201152
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 1418
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Anna Ešmírová, Továrenská 7, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:31.08.2021
Dátum účninnosti zmluvy:30.11.-0001
Dátum ukončenia zmluvy:03.06.2027
Dátum zverejnenia zmluvy:22.09.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č. 418.pdf
20210101151Štefánia Viczayová, Jurigovo námestie 1, BratislavaZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 90724.08.202119,92 €22.09.2021
Číslo:20210101151
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 907
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Štefánia Viczayová, Jurigovo námestie 1, Bratislava
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:24.08.2021
Dátum účninnosti zmluvy:22.09.2017
Dátum ukončenia zmluvy:21.09.2027
Dátum zverejnenia zmluvy:22.09.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č. 907.pdf
20210201155Andrej Remenár, Kpt. Nálepku 23, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 33317.09.202119,92 €22.09.2021
Číslo:20210201155
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 333
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Andrej Remenár, Kpt. Nálepku 23, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:17.09.2021
Dátum účninnosti zmluvy:28.07.2017
Dátum ukončenia zmluvy:27.07.2027
Dátum zverejnenia zmluvy:22.09.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č. 333.pdf
20210101157Ľubomír Daniš, Horné orešany 595Zmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 147620.09.202119,92 €22.09.2021
Číslo:20210101157
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 1476
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Ľubomír Daniš, Horné orešany 595
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:20.09.2021
Dátum účninnosti zmluvy:18.07.2017
Dátum ukončenia zmluvy:17.07.2027
Dátum zverejnenia zmluvy:22.09.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č. 1476.pdf
20210101156Ivona Zvončanová, Boleráz 410Zmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 101517.09.202119,92 €22.09.2021
Číslo:20210101156
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 1015
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Ivona Zvončanová, Boleráz 410
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:17.09.2021
Dátum účninnosti zmluvy:16.08.2021
Dátum ukončenia zmluvy:15.08.2031
Dátum zverejnenia zmluvy:22.09.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č. 1015.pdf
8881119DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 ŽilinaDodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancovviď zmluva09.09.2021-13.09.2021
Číslo:8881119
Názov:Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
Zmluvná strana 1 IČO:36391000
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:09.09.2021
Dátum účninnosti zmluvy:14.09.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:13.09.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:DOXX - dodatok č.2 k zmluve.pdf
13KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaDodatok č. 13 k poistnej zmluveviď zmluva03.09.2021-03.09.2021
Číslo:13
Názov:Dodatok č. 13 k poistnej zmluve
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:31595545
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:03.09.2021
Dátum účninnosti zmluvy:05.09.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:03.09.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Komunálna poisťovňa - Dodatok č.13 k poistnej zmluve č. 0109000823.pdf
109000823KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaDodatok č. 12 k poistnej zmluveviď zmluva30.08.2021-02.09.2021
Číslo:109000823
Názov:Dodatok č. 12 k poistnej zmluve
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:31595545
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:30.08.2021
Dátum účninnosti zmluvy:01.09.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:02.09.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.12 k poistnej zmluve.pdf
-MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 BratislavaZmluva o zabezpečení prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS a aplikácie UPaySlužba SMS eP26.08.2021-31.08.2021
Názov:Zmluva o zabezpečení prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS a aplikácie UPay
Predmet:Služba SMS eP
Zmluvná strana 1:MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:36666203
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:26.08.2021
Dátum účninnosti zmluvy:01.09.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:31.08.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o zabezpečení prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS.pdf
21072021COOP Jednota trnava, spotrebné družstvo, Trojičné námestie 9, 918 42 TrnavaKúpna zmluvapotravinársky tovat19.08.2021-31.08.2021
Číslo:21072021
Názov:Kúpna zmluva
Predmet:potravinársky tovat
Zmluvná strana 1:COOP Jednota trnava, spotrebné družstvo, Trojičné námestie 9, 918 42 Trnava
Zmluvná strana 1 IČO:168921
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:19.08.2021
Dátum účninnosti zmluvy:01.09.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.08.2022
Dátum zverejnenia zmluvy:31.08.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Kúpna zmluva 21072021 COOP Jednota Trnava.pdf
22021Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Základná organizácia SZPB Smolenice, Š.Baniča 84, SmoleniceZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenicedotácia23.08.2021500,00 €23.08.2021
Číslo:22021
Názov:Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice
Predmet:dotácia
Cena:500,00 €
Zmluvná strana 1:Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Základná organizácia SZPB Smolenice, Š.Baniča 84, Smolenice
Zmluvná strana 1 IČO:00470147
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:23.08.2021
Dátum účninnosti zmluvy:24.08.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:23.08.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva - dotácia z rozpočtu SZPB.pdf
20210101150Mgr. Daša Lančaričová, Kukučínova 41, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 99011.08.202119,92 €16.08.2021
Číslo:20210101150
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 990
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Mgr. Daša Lančaričová, Kukučínova 41, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.08.2021
Dátum účninnosti zmluvy:23.01.2017
Dátum ukončenia zmluvy:22.01.2027
Dátum zverejnenia zmluvy:16.08.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č. 990.pdf
20210101149Mgr. Daša Lančaričová, Kukučínova 41, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 136311.08.202119,92 €16.08.2021
Číslo:20210101149
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 1363
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Mgr. Daša Lančaričová, Kukučínova 41, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.08.2021
Dátum účninnosti zmluvy:30.04.2012
Dátum ukončenia zmluvy:29.04.2022
Dátum zverejnenia zmluvy:16.08.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č. 1363.pdf
109000823KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaDodatok č.11viď zmluva30.07.2021-13.08.2021
Číslo:109000823
Názov:Dodatok č.11
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:31595545
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:30.07.2021
Dátum účninnosti zmluvy:14.08.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:13.08.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Komunálna poisťovňa dodatok č.11.pdf
-Oblastný klub vojenských výsadkárov SR, Dulovo nám. 894/6, 812 09 BratislavaDohodafinančná pomoc20.06.20211000,00 €09.08.2021
Názov:Dohoda
Predmet:finančná pomoc
Cena:1 000,00 €
Zmluvná strana 1:Oblastný klub vojenských výsadkárov SR, Dulovo nám. 894/6, 812 09 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:51421488
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:20.06.2021
Dátum účninnosti zmluvy:10.08.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:09.08.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dohoda - finančná pomoc OK vojenských výsadkárov SR.pdf
-RP-Invest, s.r.o., Kopčianska 10, BratislavaZmluva o dieloparkovacie miesta CIZS02.08.202147659,44 €02.08.2021
Názov:Zmluva o dielo
Predmet:parkovacie miesta CIZS
Cena:47 659,44 €
Zmluvná strana 1:RP-Invest, s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:31708846
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:02.08.2021
Dátum účninnosti zmluvy:03.08.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:02.08.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o dielo RP- Invest, s.r.o..pdf
-Železnice Slovenskej republikyNájomná zmluvaPrenájom pozemku na stavbu pre BIKESHARING SMOLENICE26.07.202150,00 €02.08.2021
Názov:Nájomná zmluva
Predmet:Prenájom pozemku na stavbu pre BIKESHARING SMOLENICE
Cena:50,00 €
Zmluvná strana 1:Železnice Slovenskej republiky
Zmluvná strana 1 IČO:31364501
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:26.07.2021
Dátum účninnosti zmluvy:03.08.2021
Dátum ukončenia zmluvy:03.08.2031
Dátum zverejnenia zmluvy:02.08.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta
Súbor na stiahnutie:MX-2651_20210802_153626.pdf, MX-2651_20210802_153337.pdf
-COLAS Slovakia, a.s.Zmluva o dieloCyklotrasa Smolenice11.06.2021251694,98 €29.07.2021
Názov:Zmluva o dielo
Predmet:Cyklotrasa Smolenice
Cena:251 694,98 €
Zmluvná strana 1:COLAS Slovakia, a.s.
Zmluvná strana 1 IČO:31651402
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.06.2021
Dátum účninnosti zmluvy:30.07.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2023
Dátum zverejnenia zmluvy:29.07.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta
Súbor na stiahnutie:Zmluva o dielo.pdf
1732020Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyNájomná zmluva s dohodou o práve kúpy prenajatej nehnuteľnostiviď zmluva20.07.20211,00 €23.07.2021
Číslo:1732020
Názov:Nájomná zmluva s dohodou o práve kúpy prenajatej nehnuteľnosti
Predmet:viď zmluva
Cena:1,00 €
Zmluvná strana 1:Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Zmluvná strana 1 IČO:36252484
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:20.07.2021
Dátum účninnosti zmluvy:24.07.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:23.07.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Nájomná zmluva s dohodou o práve kúpy prenajatej nehnuteľnosti TAVOS.pdf
-Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebviď zmluva22.06.2021-12.07.2021
Názov:Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:35697270
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:22.06.2021
Dátum účninnosti zmluvy:13.07.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:12.07.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Orange.pdf
-P-STAV, 919 04 Lošonec 244Zmluva o dielovybudovanie stojísk pre bicykle17.06.202110000,00 €06.07.2021
Názov:Zmluva o dielo
Predmet:vybudovanie stojísk pre bicykle
Cena:10 000,00 €
Zmluvná strana 1:P-STAV, 919 04 Lošonec 244
Zmluvná strana 1 IČO:53153049
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:17.06.2021
Dátum účninnosti zmluvy:07.07.2021
Dátum ukončenia zmluvy:20.07.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:06.07.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o dielo P-STAV.pdf
30201175612215Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 882/15, 811 05 BratislavaDodatok č.1Systém zapožičania bicyklov06.07.2021-06.07.2021
Číslo:30201175612215
Názov:Dodatok č.1
Predmet:Systém zapožičania bicyklov
Zmluvná strana 1:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:50349287
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:06.07.2021
Dátum účninnosti zmluvy:07.07.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:06.07.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku č. IROP-Z-302011T756-122-15.pdf, Dodatok k Zmluve systém zapožičania bicyklov BIKESHARING-1.pdf
20210101147Michal Vajsábel, Wolkrova 35, BratislavaZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 9306.07.202119,92 €06.07.2021
Číslo:20210101147
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 93
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Michal Vajsábel, Wolkrova 35, Bratislava
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:06.07.2021
Dátum účninnosti zmluvy:14.09.2021
Dátum ukončenia zmluvy:13.09.2031
Dátum zverejnenia zmluvy:06.07.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č.93.pdf
20210101146Michal Vajsábel, Wolkrova 35, BratislavaZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 9806.07.202119,92 €06.07.2021
Číslo:20210101146
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 98
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Michal Vajsábel, Wolkrova 35, Bratislava
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:06.07.2021
Dátum účninnosti zmluvy:14.09.2021
Dátum ukončenia zmluvy:13.09.2031
Dátum zverejnenia zmluvy:06.07.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č.98.pdf
20210101148Michal Vajsábel, Wolkrova 35, BratislavaZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 52206.07.20216,29 €06.07.2021
Číslo:20210101148
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 522
Cena:6,29 €
Zmluvná strana 1:Michal Vajsábel, Wolkrova 35, Bratislava
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:06.07.2021
Dátum účninnosti zmluvy:14.09.2021
Dátum ukončenia zmluvy:13.09.2031
Dátum zverejnenia zmluvy:06.07.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č.522.pdf
20210101136Ing. Iveta Brázdovičová, Zajačia 43, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 93529.03.202113,28 €30.06.2021
Číslo:20210101136
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 935
Cena:13,28 €
Zmluvná strana 1:Ing. Iveta Brázdovičová, Zajačia 43, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:29.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:09.10.2021
Dátum ukončenia zmluvy:08.10.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:30.06.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto 935.pdf
4NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislavadodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkovdodatok č.429.06.2021-30.06.2021
Číslo:4
Názov:dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet:dodatok č.4
Zmluvná strana 1:NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:35979798
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:29.06.2021
Dátum účninnosti zmluvy:01.07.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:30.06.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi.pdf
12021Obecný športový klub Smolenice, Zámocká 14, SmoleniceZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenicefinančná dotácia30.06.202113400,00 €30.06.2021
Číslo:12021
Názov:Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice
Predmet:finančná dotácia
Cena:13 400,00 €
Zmluvná strana 1:Obecný športový klub Smolenice, Zámocká 14, Smolenice
Zmluvná strana 1 IČO:00688711
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:30.06.2021
Dátum účninnosti zmluvy:01.07.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:30.06.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dotácia z rozpočtu OŠK Smolenice.pdf
109000823KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaDodatok č.10 k poistnej zmluve č. 0109000823CIZS živelné poistenie30.06.2021-30.06.2021
Číslo:109000823
Názov:Dodatok č.10 k poistnej zmluve č. 0109000823
Predmet:CIZS živelné poistenie
Zmluvná strana 1:KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:31595545
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:30.06.2021
Dátum účninnosti zmluvy:01.07.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:30.06.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.10 komunálna poisťovňa.pdf
1794766343279Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebOptická technológia25.06.2021-28.06.2021
Číslo:1794766343279
Názov:Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet:Optická technológia
Zmluvná strana 1:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:35763469
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:25.06.2021
Dátum účninnosti zmluvy:29.06.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:28.06.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o poskytovaní služby Optická technológia Slovak Telekom.pdf
31202108421COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 TrnavaZmluva o dieloZlepšenie stavu cesty na Jahodník - stavebné práce11.06.202178990,00 €11.06.2021
Číslo:31202108421
Názov:Zmluva o dielo
Predmet:Zlepšenie stavu cesty na Jahodník - stavebné práce
Cena:78 990,00 €
Zmluvná strana 1:COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava
Zmluvná strana 1 IČO:31651402
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.06.2021
Dátum účninnosti zmluvy:12.06.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:11.06.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o dielo COLAS Slovakia, a.s..pdf
-KALDO-INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 TrnavaZmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osobyIBV Za bránou Smolenice parc.č. 3268/3, 3270/111, 3290/1, 1382/311.06.2021-11.06.2021
Názov:Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
Predmet:IBV Za bránou Smolenice parc.č. 3268/3, 3270/111, 3290/1, 1382/3
Zmluvná strana 1:KALDO-INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 Trnava
Zmluvná strana 1 IČO:48172821
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.06.2021
Dátum účninnosti zmluvy:12.06.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:11.06.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby.pdf
20210101145František Šimončič, Pod Molpírom 38, 919 04 SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 120207.06.202119,92 €07.06.2021
Číslo:20210101145
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 1202
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:František Šimončič, Pod Molpírom 38, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:07.06.2021
Dátum účninnosti zmluvy:19.11.2017
Dátum ukončenia zmluvy:18.11.2027
Dátum zverejnenia zmluvy:07.06.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hrobové miesto č.1202.pdf
20210101143Božena Mrázová, Trnavská 25, 831 04 BratislavaZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 854, 85531.05.202119,92 €31.05.2021
Číslo:20210101143
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 854, 855
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Božena Mrázová, Trnavská 25, 831 04 Bratislava
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:31.05.2021
Dátum účninnosti zmluvy:23.06.2021
Dátum ukončenia zmluvy:22.06.2031
Dátum zverejnenia zmluvy:31.05.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hrobové miesto č.854,855.pdf
-Alexander Radocha, Heyrovského 2055/13, Bratislava a Ivan Radocha, Hornádska 5116/10, BratislavaKúpna zmluvaparc.č. 46325.05.20211720,00 €25.05.2021
Názov:Kúpna zmluva
Predmet:parc.č. 463
Cena:1 720,00 €
Zmluvná strana 1:Alexander Radocha, Heyrovského 2055/13, Bratislava a Ivan Radocha, Hornádska 5116/10, Bratislava
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:25.05.2021
Dátum účninnosti zmluvy:26.05.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:25.05.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Kúpna zmluva Radocha.pdf
3210150Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 3210150dotácia20.05.20213000,00 €24.05.2021
Číslo:3210150
Názov:Zmluva č. 3210150
Predmet:dotácia
Cena:3 000,00 €
Zmluvná strana 1:Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Zmluvná strana 1 IČO:00177474
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:20.05.2021
Dátum účninnosti zmluvy:25.05.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:24.05.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva č.3210150 DPO SR.pdf
-Octigon, a.s., Prievozská 4D, 821 09 BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služiebposkytovanie služieb počas celej doby realizácie projektu a monitorovacieho obdobia 82 mesiacov15.03.202121780,00 €21.05.2021
Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb
Predmet:poskytovanie služieb počas celej doby realizácie projektu a monitorovacieho obdobia 82 mesiacov
Cena:21 780,00 €
Zmluvná strana 1:Octigon, a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:35864711
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:15.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:22.05.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:21.05.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb Octigon.pdf
-Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad VáhomKúpna zmluvaDodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia CIZS v Smoleniciach pre časť 1 Diagnostické prístroje19.05.202164626,00 €19.05.2021
Názov:Kúpna zmluva
Predmet:Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia CIZS v Smoleniciach pre časť 1 Diagnostické prístroje
Cena:64 626,00 €
Zmluvná strana 1:Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Zmluvná strana 1 IČO:46378979
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:19.05.2021
Dátum účninnosti zmluvy:19.05.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:19.05.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:13_Zmluva časť 1_podpísaná.pdf
-Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad VáhomKúpna zmluvaDodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia CIZS v Smoleniciach pre časť 2 Zariadenia pre zdravotníctvo19.05.202185524,00 €19.05.2021
Názov:Kúpna zmluva
Predmet:Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia CIZS v Smoleniciach pre časť 2 Zariadenia pre zdravotníctvo
Cena:85 524,00 €
Zmluvná strana 1:Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Zmluvná strana 1 IČO:46378979
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:19.05.2021
Dátum účninnosti zmluvy:19.05.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:19.05.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:13_Zmluva časť 2_podpísaná.pdf
20210101138Darina Podskočová, T. Tekela 11, TrnavaZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 18308.04.202119,92 €12.05.2021
Číslo:20210101138
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 183
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Darina Podskočová, T. Tekela 11, Trnava
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:08.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:27.12.2020
Dátum ukončenia zmluvy:26.12.2030
Dátum zverejnenia zmluvy:12.05.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č. 183.pdf
20210201137Eva Mikleová, veterná 19, TrnavaZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 19208.04.202119,92 €11.05.2021
Číslo:20210201137
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 192
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Eva Mikleová, veterná 19, Trnava
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:08.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:12.06.2017
Dátum ukončenia zmluvy:11.06.2027
Dátum zverejnenia zmluvy:11.05.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č. 192.pdf
20210101141Marta Mrázová, Križovany nad Dudváhom 201Zmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 17807.05.202119,92 €11.05.2021
Číslo:20210101141
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 178
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Marta Mrázová, Križovany nad Dudváhom 201
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:07.05.2021
Dátum účninnosti zmluvy:07.05.2021
Dátum ukončenia zmluvy:06.05.2031
Dátum zverejnenia zmluvy:11.05.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č. 178.pdf
20210201142Daniela Pavlíková, Š. Baniča 56, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 32511.05.202119,92 €11.05.2021
Číslo:20210201142
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 325
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Daniela Pavlíková, Š. Baniča 56, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.05.2021
Dátum účninnosti zmluvy:11.05.2021
Dátum ukončenia zmluvy:10.05.2031
Dátum zverejnenia zmluvy:11.05.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:hr.miesto č. 325.pdf
-Základná škola s materskou školou, Komenského 3, 919 04 SmoleniceZmluva o nájme nebytových priestorovučebne techniky na 2.poschodí č.30203.05.2021-04.05.2021
Názov:Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet:učebne techniky na 2.poschodí č.302
Zmluvná strana 1:Základná škola s materskou školou, Komenského 3, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 1 IČO:37836498
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:03.05.2021
Dátum účninnosti zmluvy:05.05.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:04.05.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ.pdf
-2brothers s.r.o.Zmluva na dodanie systému zapožičiavania bicyklov BIKESHARING SMOLENICEDodanie systému zapožičiavania bicyklov BIKESHARING SMOLENICE27.04.2021106248,00 €27.04.2021
Názov:Zmluva na dodanie systému zapožičiavania bicyklov BIKESHARING SMOLENICE
Predmet:Dodanie systému zapožičiavania bicyklov BIKESHARING SMOLENICE
Cena:106 248,00 €
Zmluvná strana 1:2brothers s.r.o.
Zmluvná strana 1 IČO:47975920
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:27.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:28.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2100
Dátum zverejnenia zmluvy:27.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta
Súbor na stiahnutie:MX-2651_20210427_144955.pdf
-Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave, občianske združenie, Hlavná 17, Trnava prevádzka DS Osmy svetadiel, Borová 8Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej službyzabezpečenie sociálnej služby pre Adam Ponec20.04.2021800,00 €22.04.2021
Názov:Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
Predmet:zabezpečenie sociálnej služby pre Adam Ponec
Cena:800,00 €
Zmluvná strana 1:Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave, občianske združenie, Hlavná 17, Trnava prevádzka DS Osmy svetadiel, Borová 8
Zmluvná strana 1 IČO:36086720
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:20.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:23.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:22.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o zabezpečení poskytovania soc.služby Adam Ponec.pdf
-KALDO-INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 TrnavaŽiadosť o zmenu Uznesenia č. XIV/16Žiadosť o zmenu Uznesenia č. XIV/1616.04.2021-16.04.2021
Názov:Žiadosť o zmenu Uznesenia č. XIV/16
Predmet:Žiadosť o zmenu Uznesenia č. XIV/16
Zmluvná strana 1:KALDO-INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 Trnava
Zmluvná strana 1 IČO:48172821
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:16.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:17.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:16.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:žiadosť o zmenu Uznesenia č.XIV16.pdf
2Peter Boháček, Záhradnícka 3, 919 04 SmoleniceDodatok č.2 k zámennej zmluvezámena pozemku16.04.2021-16.04.2021
Číslo:2
Názov:Dodatok č.2 k zámennej zmluve
Predmet:zámena pozemku
Zmluvná strana 1:Peter Boháček, Záhradnícka 3, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:16.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:17.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:16.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.2 k zámennej zmluve Peter Boháček.pdf
1TopSoft BSB s.r.o., nám.gen. M.R. Štefánika 336, 906 13 Brezová pod BradlomDodatok č.1 k Zmluve na dodávku, montáž a odborné zapojenie pre Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach ČASŤ C - IKTviď zmluva01.04.2021-01.04.2021
Číslo:1
Názov:Dodatok č.1 k Zmluve na dodávku, montáž a odborné zapojenie pre Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach ČASŤ C - IKT
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:TopSoft BSB s.r.o., nám.gen. M.R. Štefánika 336, 906 13 Brezová pod Bradlom
Zmluvná strana 1 IČO:36301001
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:01.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:02.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:01.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.1 TopSoft BSB.pdf
1Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaDodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyzriadenie vecného bremena16.03.2021-01.04.2021
Číslo:1
Názov:Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Predmet:zriadenie vecného bremena
Zmluvná strana 1:Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:36361518
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:16.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:02.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:01.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č. 1 ZSE.pdf
-KALDO-INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 TrnavaZmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osobyzriadenie vecných bremien11.12.2020-01.04.2021
Názov:Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
Predmet:zriadenie vecných bremien
Zmluvná strana 1:KALDO-INVEST s.r.o., Mikovíniho 7568/11, 917 01 Trnava
Zmluvná strana 1 IČO:48172821
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.12.2020
Dátum účninnosti zmluvy:02.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:01.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o zriadení vecných bremien Kaldo Invest.pdf
1Milan Indrišek a Jarmila Indrišková, Budovateľská 41, 919 04 SmoleniceDodatok č. 1 ku kúpnej zmluveviď zmluva01.04.2021-01.04.2021
Číslo:1
Názov:Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:Milan Indrišek a Jarmila Indrišková, Budovateľská 41, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:01.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:02.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:01.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.1 Milan Indrišek.pdf
1Peter Boháček, Záhradnícka 3, 919 04 SmoleniceDodatok č.1 k zámennej zmluveviď zmluva01.04.2021-01.04.2021
Číslo:1
Názov:Dodatok č.1 k zámennej zmluve
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:Peter Boháček, Záhradnícka 3, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:01.04.2021
Dátum účninnosti zmluvy:02.04.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:01.04.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.1 k zámennej zmluve Peter Boháček.pdf
352018EUFC SK s.r.o., Družstevná 2, 831 04 BratislavaDodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb 0352018opakované predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice24.03.2021-24.03.2021
Číslo:352018
Názov:Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb 0352018
Predmet:opakované predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice
Zmluvná strana 1:EUFC SK s.r.o., Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:47256125
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:24.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:25.03.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:24.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb 0352018.pdf
20210101133Ing. Jozef Hostin, Jahodnícka 14, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 10318.03.2021-18.03.2021
Číslo:20210101133
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 103
Zmluvná strana 1:Ing. Jozef Hostin, Jahodnícka 14, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:18.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:15.04.2018
Dátum ukončenia zmluvy:14.04.2028
Dátum zverejnenia zmluvy:18.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:zmluva hr.m 103.pdf
20210101134Ing. Jozef Hostin, Jahodnícka 14, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 25818.03.202119,92 €18.03.2021
Číslo:20210101134
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 258
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Ing. Jozef Hostin, Jahodnícka 14, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:18.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:15.04.2018
Dátum ukončenia zmluvy:14.04.2028
Dátum zverejnenia zmluvy:18.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:zmluva hr.m 258.pdf
20210101135Ing. Jozef Hostin, Jahodnícka 14, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 45418.03.202119,92 €18.03.2021
Číslo:20210101135
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 454
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Ing. Jozef Hostin, Jahodnícka 14, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:18.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:15.04.2018
Dátum ukončenia zmluvy:14.04.2028
Dátum zverejnenia zmluvy:18.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:zmluva hr.m 454.pdf
-Obec Lošonec, 919 04 Lošonec 62Zmluva o poskytovaní služieb MOMviď zmluva11.03.2021-11.03.2021
Názov:Zmluva o poskytovaní služieb MOM
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:Obec Lošonec, 919 04 Lošonec 62
Zmluvná strana 1 IČO:00682292
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:12.03.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:11.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o poskyktovaní služieb MOM Obec Lošonec.pdf
-Obec Buková, 919 10 Buková 50Zmluva o poskytovaní služieb MOMviď zmluva11.03.2021-11.03.2021
Názov:Zmluva o poskytovaní služieb MOM
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:Obec Buková, 919 10 Buková 50
Zmluvná strana 1 IČO:00312339
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:11.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:12.03.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:11.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o poskytnutí služieb MOM Obec Buková.pdf
1EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie, Gen.M.R. Štefánika 45, 060 01 KežmarokDodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvipríspevok08.03.202140,00 €08.03.2021
Číslo:1
Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
Predmet:príspevok
Cena:40,00 €
Zmluvná strana 1:EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie, Gen.M.R. Štefánika 45, 060 01 Kežmarok
Zmluvná strana 1 IČO:50383230
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:08.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:09.03.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:08.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi.pdf
4Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. č.3 918 09 TrnavaDodatok č.4 k Zmluve o výpožičke č.1/2013doba výpožičky od 01.01.2021 do 31.12.202101.03.2021-01.03.2021
Číslo:4
Názov:Dodatok č.4 k Zmluve o výpožičke č.1/2013
Predmet:doba výpožičky od 01.01.2021 do 31.12.2021
Zmluvná strana 1:Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. č.3 918 09 Trnava
Zmluvná strana 1 IČO:36087017
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:01.03.2021
Dátum účninnosti zmluvy:02.03.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:01.03.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o výpožičke 12013 dotatok č. 4.pdf
1202020Poľnohospodárske podielnické družstvo Trstín, 919 05 Trstín 455Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkovviď zmluva17.02.202152,15 €17.02.2021
Číslo:1202020
Názov:Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Predmet:viď zmluva
Cena:52,15 €
Zmluvná strana 1:Poľnohospodárske podielnické družstvo Trstín, 919 05 Trstín 455
Zmluvná strana 1 IČO:00596990
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:17.02.2021
Dátum účninnosti zmluvy:01.01.2020
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2024
Dátum zverejnenia zmluvy:17.02.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmena o nájme poľnohospodárskej pozemkov 1202020.pdf
-Ing. Jozef Hostin a manželka Iveta Hostinová, Trnavská 50, SmoleniceKúpna zmluvaparcela č. 1030/416.02.2021120,00 €16.02.2021
Názov:Kúpna zmluva
Predmet:parcela č. 1030/4
Cena:120,00 €
Zmluvná strana 1:Ing. Jozef Hostin a manželka Iveta Hostinová, Trnavská 50, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:16.02.2021
Dátum účninnosti zmluvy:17.02.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:16.02.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Kúpna zmluva Ing. Hostin.pdf
1Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 SmoleniceDodatok č. 1 k Zmluve č.12/ČOV/2012 o dodávke pitnej vodypitná voda12.02.20210,90 €12.02.2021
Číslo:1
Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve č.12/ČOV/2012 o dodávke pitnej vody
Predmet:pitná voda
Cena:0,90 €
Zmluvná strana 1:Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 1 IČO:31411851
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:12.02.2021
Dátum účninnosti zmluvy:13.02.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:12.02.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:dodatok č.1 k Zmluve č.12ČOV2012 o dodávke pitnej vody.pdf
-Peter Boháček, Záhradnícka 3, 919 04 SmoleniceZámenná zmluvaviď zmluva01.02.2021-01.02.2021
Názov:Zámenná zmluva
Predmet:viď zmluva
Zmluvná strana 1:Peter Boháček, Záhradnícka 3, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:01.02.2021
Dátum účninnosti zmluvy:02.02.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:01.02.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zámenná zmluva Peter Boháček.pdf
-Milan Indrišek a Jarmila Indrišková, Budovateľská 41, 919 04 SmoleniceKúpna zmluvaparcela č. 1070/1701.02.20212280,00 €01.02.2021
Názov:Kúpna zmluva
Predmet:parcela č. 1070/17
Cena:2 280,00 €
Zmluvná strana 1:Milan Indrišek a Jarmila Indrišková, Budovateľská 41, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:01.02.2021
Dátum účninnosti zmluvy:02.02.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:01.02.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Kúpna zmluva Milan Indrišek.pdf
-RP-Invest, s.r.o., Kopčianska 10, BratislavaDodatok č.3 k zmluve o dielo CIZSDodatok k zmluve č.3, zmena doby realizácie29.01.2021-29.01.2021
Názov:Dodatok č.3 k zmluve o dielo CIZS
Predmet:Dodatok k zmluve č.3, zmena doby realizácie
Zmluvná strana 1:RP-Invest, s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava
Zmluvná strana 1 IČO:31708846
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:0312983
Dátum uzavretia zmluvy:29.01.2021
Dátum účninnosti zmluvy:30.01.2021
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:29.01.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:MX-5070N_20210129_132345.pdf
-Súkromná materská škola Lienka, n.o. SNP 97, 919 04 SmoleniceZmluva o nájme nebytových priestorovnebytové priestory29.01.20211000,00 €29.01.2021
Názov:Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet:nebytové priestory
Cena:1 000,00 €
Zmluvná strana 1:Súkromná materská škola Lienka, n.o. SNP 97, 919 04 Smolenice
Zmluvná strana 1 IČO:36079821
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:29.01.2021
Dátum účninnosti zmluvy:30.01.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:29.01.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o nájme nebytových priestorov SMŠ Lienka.pdf
20210101132Anna Aschenschwandtnerová, Lesná 5, SmoleniceZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 22828.01.202119,92 €28.01.2021
Číslo:20210101132
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 228
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Anna Aschenschwandtnerová, Lesná 5, Smolenice
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:28.01.2021
Dátum účninnosti zmluvy:25.04.2017
Dátum ukončenia zmluvy:24.04.2027
Dátum zverejnenia zmluvy:28.01.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:zmluva hr.m 228.pdf
20210101131Gabriel Vajsábel, Muštova 29, BratislavaZmluva o nájme hrobového miestahrobové miesto č. 124026.01.202119,92 €26.01.2021
Číslo:20210101131
Názov:Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:hrobové miesto č. 1240
Cena:19,92 €
Zmluvná strana 1:Gabriel Vajsábel, Muštova 29, Bratislava
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:26.01.2021
Dátum účninnosti zmluvy:16.03.2018
Dátum ukončenia zmluvy:15.03.2028
Dátum zverejnenia zmluvy:26.01.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Alena Hirnerová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:správa cintorína
Súbor na stiahnutie:zmluva hr.m 1240.pdf
11317863Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 81360 Bratislava 1Poistná zmluva, poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivostizmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti22.01.2021430,00 €22.01.2021
Číslo:11317863
Názov:Poistná zmluva, poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Predmet:zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Cena:430,00 €
Zmluvná strana 1:Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 81360 Bratislava 1
Zmluvná strana 1 IČO:31322051
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:22.01.2021
Dátum účninnosti zmluvy:23.01.2021
Dátum ukončenia zmluvy:07.02.2021
Dátum zverejnenia zmluvy:22.01.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:POISTNÁ ZMLUVA COVID.pdf
21010701Fidelity Trades s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 TrnavaZmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpaduodber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 20010807.01.2021460,00 €07.01.2021
Číslo:21010701
Názov:Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Predmet:odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 200108
Cena:460,00 €
Zmluvná strana 1:Fidelity Trades s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Zmluvná strana 1 IČO:50254081
Zmluvná strana 2:Obec Smolenice
Zmluvná strana 2 IČO:00312983
Dátum uzavretia zmluvy:07.01.2021
Dátum účninnosti zmluvy:08.01.2021
Dátum ukončenia zmluvy:30.11.-0001
Dátum zverejnenia zmluvy:07.01.2021
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Anton Chrvala
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Súbor na stiahnutie:Zmluva o odbere bio kuch.odpadu.pdf