Smolenice

Ideové štúdie


Projektová štúdia parkovísk vedľa hlavnej cesty v centre obce, Ulica SNP

Štúdia


Občianske združenie Naše Smolenice v rámci revitalizácie hradiska vám predstavuje štúdiu s ktorou sa chce uchádzať o získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. V prípade, že žiadosť bude schválená, obec sa bude podieľať finančnou spoluúčasťou.
Návrhy revitalizácie archeologickej lokality:
Širšie vzťahy 
Súčasný stav 
Hypotetická rekonštrukcia s nálezmi 
Problémový výkres 
1. Etapa 
1. Etapa – výrub zelene 
2. Etapa – návrh po archeologickom výskume 
3. Etapa – ideový stav 
3. Etapa – návrh rozmiestnenia informačných tabúľ 
Návrh pôvodných obydlí 1. etapa 
Návrh a vizualizácia prvkov náučnej trasy Molpír 


Ideová štúdia, revitalizácia námestia a rekonštrukcia cesty II-502 SNP, návrh parkovania pri kostole a rekonštrukcia ZŠ

Galéria